PGO: van toekomstmuziek naar realiteit

21 oktober 2021
PGO: van toekomstmuziek naar realiteit
Premium

Een PGO is er voor iedereen die al zijn medische gegevens op één plek, gratis en overzichtelijk digitaal wil inzien. Bijvoorbeeld vaccinaties: het gele boekje biedt een overzicht van de vaccinatiegeschiedenis van een persoon, maar het is een trage en fout-gevoelige oplossing. Vaccinaties zijn immers in het gele boekje met een stempel en handgeschreven aantekeningen genoteerd. Daarentegen verschaft de PGO een volledig en up-to-date digitaal overzicht van de vaccinatiegeschiedenis, bovendien kun je het niet kwijtraken. Een PGO voorziet de gebruiker van extra informatie zoals de datum voor hervaccinatie. 

Een ander voorbeeld: bij verhuizing en als een patiënt bij meerdere zorgaanbieders in behandeling is, worden patiëntgegevens versplinterd opgeslagen. De patiënt moet hierdoor op meerdere portalen inloggen om zijn medische gegevens digitaal in te zien. Door de PGO kunnen alle gegevens van meerdere zorgaanbieders binnen één app of website getoond, gevolgd en gewijzigd worden. Onder de motorkap


Medische gegevens verschillen dus van elkaar en ze zijn vaak verspreid geregistreerd bij verschillende zorgaanbieders. Om de grote verscheidenheid aan gegevens te kunnen bundelen, wordt het MedMij-afsprakenstelsel gebruikt waardoor medische gegevens op een veilige en gestandaardiseerde manier uitgewisseld kunnen worden. 

Zo mogen zorggegevens pas verstuurd of ontvangen worden nadat de gebruiker van een PGO via het DigiD heeft ingelogd of elke zorgverlener expliciet toestemming verschaft om gegevens te delen. Dit geeft de PGO-gebruiker regie over gezondheidsgegevens en welke partijen daartoe toegang hebben. Zowel PGO-leveranciers alsook de zorgaanbieders moeten aan allerlei afspraken, voorzieningen, ontwikkel- en beheersprocessen voldoen voordat medische gegevens uitgewisseld mogen worden. Informatiestandaarden


Het toegankelijk maken van al deze gegevens op één plek wordt bereikt door het implementeren van informatiestandaarden en daaruit opgebouwde gegevensdiensten. Hier worden functionele en technische eisen aan gesteld, zoals welke gegevens uitgewisseld kunnen worden en met welk soort bericht. Om zoveel mogelijk gebruikers te bedienen, zijn er PGO’s die verschillen in het ontwerp/architectuur of zijn gericht op een bepaalde doelgroep. 

Op het moment zijn er ruim 21 PGO’s die hebben aangetoond dat zij zich aan het afsprakenstelsel houden. Er zijn dus steeds meer PGO’s waar de burger uit kan kiezen. Ook steeds meer zorgaanbieders hebben aangetoond dat zij gestandaardiseerd gegevens kunnen uitwisselen. Dit zorgt ervoor dat de burger een completer beeld krijgt van zijn of haar medische gegevens over de gehele levensloop. 

Zo zijn de huisartsen en de ggz bezig met het ontsluiten van gegevens en worden zwangerschapsgegevens binnenkort ook via de PGO inzichtelijk. De PGO-systemen zijn bovendien in de afgelopen jaren volwassener geworden. Zo kan de patiënt, naast gegevens ontvangen, ook (zelf)metingen delen met de zorgaanbieder. De PGO-gebruiker kan zelf bepalen met wie, welke zorgaanbieder of mantelzorger gegevens gedeeld worden en wat er gedeeld wordt. De toekomst van het PGO


Nu we een werkend stelsel van PGO’s hebben, is het zaak om deze systemen uit te breiden en toekomstbestendig te houden. Het is daarbij belangrijk dat PGO’s zelfmanagement, kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg blijvend ondersteunen en waarborgen. 

Behalve het uitbreiden van PGO’s met aanvullende gegevensdiensten, liggen er plannen om functionaliteiten uit te bouwen. Zoals het aansluiten van een smartwatch om sportprestaties te monitoren. Of nieuwe communicatiemiddelen, zoals platformen die contact leggen met lotgenoten en e-consulten via videobellen met zorgverlener(s). Zo blijf je niet alleen eigenaar van je eigen medische gegevens, maar wordt iedereen meer betrokken bij zijn of haar gezondheid.

’Together we care’.