Transformatie naar de cloud voor de zorg van morgen

16 december 2022
Transformatie naar de cloud voor de zorg van morgen
Digitalisering
Premium

“Een stabiele digitale infrastructuur is geen vanzelfsprekendheid. Als wij niet op onze technologische ondersteuning en wifi kunnen vertrouwen, kunnen we onze zorg niet goed leveren. Bovendien is het onze basis voor innovatie. Je kunt dat niet genoeg overschatten.” Dat is de duidelijke mening van Maarten Brouwer, directeur Digitalisering en IT bij ’s Heeren Loo, een zorginstelling voor mensen met een beperking waar meer dan 16.000 medewerkers klaarstaan voor ruim 14.000 cliënten. De organisatie legde samen met Cisco en Axians een stevig digitaal fundament door de implementatie van een cloud- netwerkinfrastructuur.

Een kleine drie jaar geleden ging de peilstok erin bij ’s Heeren Loo. Wat is er nodig om de strategische zorgdoelen waar te maken? Het antwoord: een stabiele, veilige en schaalbare infrastructuur, om sneller en effectiever te kunnen innoveren met inzicht in wat er op het netwerk gebeurt. 

Met tien strategische uitgangspunten en een wens zoveel als mogelijk ontzorgd te worden, ging de organisatie de markt op. “We wilden ons daarbij niet verliezen in discussies over technologie”, vertelt Brouwer. “We hebben niet gezocht naar de meest interessante deal aan de voorkant, maar wilden samenwerken met partijen die met ons mee kunnen denken over hoe wij de zorg met de mogelijkheden van morgen kunnen leveren. Hoe kan je samen innovatie mogelijk maken?”

Bouwen op infrastructuur
Goed leven voor de cliënten. Mooi werk voor medewerkers. En een duurzaam gezonde organisatie. Deze drie beloften vormen de basis van de strategie van ’s Heeren Loo. “Om goed werk te blijven leveren met minder mensen, moeten we heel scherp zijn op de kansen die digitalisering biedt”, aldus Brouwer. “Arbeidsbesparende technologie bijvoorbeeld helpt medewerkers hun werk makkelijker te doen. Denk aan innovaties die voorspellen wanneer er onrust ontstaat bij cliënten. Dat geeft rust. En hoe meer rust op een groep, hoe plezieriger het werken is en hoe beter het is voor onze cliënten.”

Mocht zich een escalatie voordoen, dan is het belangrijk dat medewerkers snel en eenvoudig collega’s kunnen inschakelen. Dat vraagt een stabiel netwerk, stelt Brouwer. “Wij zitten ook op locaties waar mobiele netwerkdekking geen vanzelfsprekendheid is, dus een goed wifi-netwerk is ontzettend belangrijk. We moeten op onze infrastructuur kunnen bouwen.”

Netwerk rond cliënt
’s Heeren Loo ziet het netwerk rond cliënten - andere zorgverleners, familieleden en mantelzorgers - steeds belangrijker worden. “We zijn lang gewend geweest de zorg helemaal op ons te nemen, maar we gaan steeds meer naar een fijnmazig netwerk van mensen rond onze cliënten die ook onderdeel zijn van de zorgverlening”, vertelt Brouwer. “Daar moeten we onze infrastructuur op inrichten. Je hoeft niet bij ons te wonen of werken om rond te lopen in onze digitale wereld. Ook is onze zorg flexibeler geworden. In sommige regio’s is het bijvoorbeeld moeilijk om specialisten te vinden, maar dankzij technologie kunnen specialisten vanuit andere regio’s op afstand ook op andere plekken zorg verlenen.”

Wij zijn experts in zorg, zij in digitalisering

Flexibiliteit is in alles een sleutelwoord, mogelijk gemaakt door een eenvoudige, overzichtelijke en modulaire basis met juist veel standaardisatie. Brouwer schetst drie locatieprofielen: klein, middel en groot. Onder elk profiel hangt een standaard technisch design op basis van het cloud managed Cisco Meraki-platform, gecombineerd met de Network as a Service-diensten van IT-dienstverlener Axians. 

“Bij een nieuwe locatie kunnen we eenvoudig een van die profielen uit de kast halen. Door deze modulaire aanpak en het schaalbare netwerk, kunnen we snel doorpakken met innovaties die we integreren in dat netwerk. En dat is belangrijk, want techniek is onmisbaar geworden. Voorheen konden we met de hand de zorg nog wel leveren als het netwerk uitviel, maar dat is niet meer zo. Zeker in de nacht vertrouwen we volledig op de digitale infrastructuur en ook overdag leunen we sterk op technologie.”

Op de handen zitten
De overgang naar een cloud-infrastructuur was veel meer dan een technische overweging. Ook de manier van samenwerking met leveranciers was geen praktische, maar vooral een strategische keus. 

“We zijn onze leveranciers gaan uitdagen op strategische doelstellingen”, benadrukt Brouwer. “Dus niet: kunnen jullie technologie X, Y of Z voor ons realiseren voor de laagste prijs? Maar: dit zijn onze uitdagingen, wat kunnen jullie bieden? We wisten van tevoren niet precies wat we gingen doen, dus we hebben voor partijen gekozen die we vertrouwen. Wij zijn experts in zorg, zij zijn experts in digitalisering. Dat betekent dat wij hebben moeten leren om soms op onze handen te zitten. Een stapje terug te doen. En van onze leveranciers hebben we gevraagd om niet alleen met technische oplossingen te komen. Zij hebben moeten bewijzen dat ze kunnen aansluiten bij onze zorgverlening en ons primaire proces.”

Cisco heeft volgens Brouwer laten zien wat er functioneel bereikt kan worden en hoe dit aansluit op de zorgbehoefte. Axians overtuigde ’s Heeren Loo ervan te kunnen ontzorgen in de daadwerkelijke uitrol. “Zij zijn inmiddels begonnen met het overnemen van een groot deel van onze infrastructuur. Dat was een intensieve, maar ook prettige start van de samenwerking, waar natuurlijk ook veel andere partijen bij betrokken waren. Het gaat goed, we zetten voortdurend stappen vooruit.”

“Als zorgorganisatie voelt ‘s Heeren Loo de noodzaak om een toekomstbestendig netwerk te hebben”, reageert Axians-directeur Tom Greeve. “Dit is de basis voor de digitale diensten van ’s Heeren Loo richting cliënten. We zijn er trots op dat we samen met Cisco kunnen bijdragen aan de zorg van de toekomst.”

Digitale Versnelling Nederland
Cisco en Axians hebben de architectuur geschetst waar ’s Heeren Loo de komende jaren naartoe kan groeien, vervolgt Brouwer. ”Als leverancier en technologiepartner is het onze rol om bedrijven bij te staan in hun digitale transformatie. Met de uitrol van een duurzaam, veilig, schaalbaar en cloud-first netwerk, is ‘s Heeren Loo klaar voor de uitdagingen van vandaag en morgen.”

Directeur Digitale Versnelling Nederland Hein Dekkers benadrukt het belang van het zetten van stappen in de digitale transformatie. ”Als leverancier is het onze rol om bedrijven daarin bij te staan. Met de uitrol van een duurzaam en cloud-first netwerk, is ‘s Heeren Loo klaar voor de uitdagingen van vandaag en morgen.” 

In het verlengde van Digitale Versnelling Nederland ligt vrijwilligerswerk door medewerkers van Cisco bij onder meer zorgklanten. “We kunnen het als zorgorganisatie niet meer alleen”, vertelt Brouwer daarover. “Het netwerk rond cliënten wordt belangrijker en daarin spelen vrijwilligers ook een belangrijke rol. Het is mooi dat Cisco als grote organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en onderkent dat in de zorg belangrijk werk wordt gedaan. Ieder van onze medewerkers is gemotiveerd om in de zorg te werken, iets te doen voor onze cliënten. Hoe mooi is het als we de partijen met wie we samenwerken dat ook zien doen. In woorden en in daden.”

Grote verantwoordelijkheid
’s Heeren Loo ziet een grote verantwoordelijkheid voor zichzelf in het Nederlandse zorglandschap weggelegd. “We zien natuurlijk een enorme druk in de maatschappij op de zorg”, aldus Brouwer. “Dat is in onze intensieve tak van zorg zeker niet anders. We moeten daarin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen als netwerk rond een cliënt. Het is een gezamenlijke uitdaging.”

Als grote organisatie is ’s Heeren Loo schatplichtig om daaraan bij te dragen, meent Brouwer. “We hebben de kennis en omvang om wat we doen, impactvol te laten zijn en willen onze kennis en ervaring graag delen binnen en buiten de sector. Dat helpt ons ook. Want hoe groot we ook zijn, alleen kunnen we het zeker niet. We willen de verbinding aangaan, een bescheiden thought leader zijn, ervan overtuigd dat wij van andere partijen kunnen leren als het gaat om bijvoorbeeld wendbaarheid. Wij willen onze cliënten helpen om in de maatschappij zoveel als mogelijk een volwaardige en zelfstandige rol te spelen. Om dat te bereiken, moeten we wetenschappelijk onderzoek doen, innoveren, een stabiele en betaalbare dienstverlening bieden en betrouwbare zorg. Op al die terreinen strekken we ons uit om kennis en kunde te delen met anderen.”