Digitale coach analyseert stemgeluid COPD-patiënt

28 maart 2023
COPD
AI
Nieuws

Een digitale coach die aan je stem hoort hoe het ervoor staat met je longziekte COPD en je thuis goed in de gaten houdt. Daaraan werkt het onderzoeksproject DACIL, dat uitgevoerd wordt door een consortium bestaande uit meerdere universiteiten en kennisinstellingen. Het doel is om mensen met een chronische obstructieve longziekte (COPD) te ondersteunen in het omgaan met hun aandoening. Voor dit onderzoeksproject heeft NWO 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Door het beoordelen van het stemgeluid en de ademhaling, geeft de te ontwikkelen digitale coach zodra de COPD verergert een behandeladvies en levensstijltips. Om zijn werk optimaal te doen wordt dit technologische hulpmiddel ondersteund door kunstmatige intelligentie.

De nieuwe digitale coach wordt door wetenschappers in samenspraak met patiënten ontwikkeld, zodat hij zo optimaal mogelijk kan worden afgestemd op gebruikerswensen. Betrokkenen vertellen hierover op de website van Universiteit Maastricht: “Het allerbelangrijkste is dat deze digitale coach samen met mensen met COPD zal worden ontwikkeld, zodat deze vorm van digitale thuiszorg aansluit bij hun dagelijkse routines en een zinvolle bijdrage kan leveren aan de gezondheid.”

Zelfmanagement en thuismonitoring

Het onderzoekfonds van NWO, van waaruit het DACIL de subsidie van 2,5 miljoen euro ontvangt, richt zich op projecten die  die de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers bevorderen en behouden. Het gaat hierbij om onderzoek dat is gericht op het ontwikkelen en implementeren van technologie in de eigen leefomgeving. Deze technologie, zoals thuismonitoring, apps, platforms en sensoring, moet bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Niet alleen bij DACIL wordt trouwens hard gewerkt aan slimme monitoring van de chronische longziekte COPD. In februari 2022 werd bijvoorbeeld nog gestart met een pilot bij het LangeLand Ziekenhuis omtrent thuismonitoring van COPD. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat patiënten meer zicht krijgen op hun eigen ziekte en verpleegkundigen sneller problemen signaleren dankzij het monitoringsysteem. Wat de digitale coach van DACIL expliciet onderscheidt van bestaande initiatieven is het vermogen om de spraak en ademhaling te analyseren en om te zetten in bruikbare adviezen.  

AI-gestuurde digitale coach

Het onderzoekproject ‘Developing A digital COPD companion for Improving Lifestyle (DACIL)’ staat onder leiding van longarts Sami Simons van Maastricht UMC+. Patiënten die digitale coach gaan  inzetten, meten elke dag de ademhaling en spreken een tekst in. Op die manier kan de coach een eventuele verslechtering opmerken. Om dit nauwkeurig te kunnen voorspellen wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Als er een verslechtering optreedt kan de digitale coach adviezen geven, die mensen met COPD in staat stelt hun leefstijl zo aan te passen dat de verslechtering wordt tegengegaan. Op deze manier wordt gewerkt aan een duurzame, positieve en gezonde leefstijl en krijgen mensen met COPD meer vat op hun ziekte.   
 
Het DACIL onderzoeksproject is een samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten (Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, ATHENA instituut, Universiteit Twente), private partners en belangrijke organisaties in de COPD zorg (NVALT, Longfonds, Long Alliantie Nederland, PHAROS, Zorginstituut, Kenniscentrum Digitale Zorg).