Nieuwe investering in empathische virtuele amnesie-coach

16 augustus 2023
chatbot
Innovatie
Nieuws

De vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI) is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt, met toepassingen variërend van patroonherkenning tot medische diagnostiek en zelfs emotioneel geladen interacties. Recentelijk is er opnieuw financiering vrijgemaakt voor een project dat een opmerkelijke nieuwe stap in deze evolutie belichaamt: de empathische virtuele amnesie-coach.

Binnen het kader van IMDI zijn zeven succesvolle doorbraakprojecten, waaronder het project ‘An empathic virtual coach for people with amnesia’ hernieuwd gefinancierd. Het gaat concreet om een zogeheten verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) voor projecten die doorgeleid worden naar een volgende stap richting implementatie. Deze hernieuwde investering bevestigt niet alleen het potentieel van de empathische virtuele coach, maar benadrukt ook de voortdurende inspanningen om technologie te laten samensmelten met menselijkheid in de medische zorg.

Virtuele interacties met gevoel

In een wereld waarin AI-systemen steeds meer verantwoordelijkheden op zich nemen, zet het project weer een mooie stap wat betreft het vergroten van de menselijkheid van virtuele interacties. De virtuele coach, die wordt ontwikkeld in het kader IMDI, richt zich op het zo empathisch en effectief mogelijk begeleiden van begeleiden van mensen met geheugenverlies.

Recente experimenten hebben aangetoond dat chatbots, aangestuurd door AI-technologieën zoals Chat-GPT, niet alleen in staat zijn tot snelle leerprocessen, maar ook het vermogen hebben om empathische interacties aan te gaan. Opmerkelijk is dat recent onderzoek laat zien dat chatbots menselijke artsen kwalitatief betere en meer empathische antwoorden kunnen geven op medische vragen die online worden gesteld.

ChatGPT helpt in de praktijk inmiddels zelfs artsen al om meer empathisch en persoonlijk het gesprek met een patiënt aan te gaan. Duidelijk is hoe dan ook dat een chatbot in staat is om de gebruiker medeleven te laten voelen. En dat is precies wat makers de virtuele ‘menselijke’ amnesie-coach  willen bereiken, teneinde mensen met geheugenverlies op de juiste toon automatisch en op afstand te kunnen coachen en te begeleiden.

Amnesie-coach & AI

Het  project rond de virtuele amnesie-coach sluit naadloos aan bij het doel van het IMDI om medische technologie te ontwikkelen die zorgtoegankelijkheid vergroot en het tekort aan zorgpersoneel tegengaat. Door middel van 'conversational agents' die gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie, wordt een virtuele coach gecreëerd die niet alleen gesprekken kan voeren met patiënten met geheugenverlies, maar ook in staat is om hun mentale toestand te analyseren en empathisch te reageren op basis van gesprekken en sensorische gegevens.

Met de nadruk op het bevorderen van zelfredzaamheid en het verlengen van de kwaliteit van leven voor mensen met geheugenverlies, is het project belangrijk. Niet alleen kan het een oplossing bieden voor het gebrek aan zorgpersoneel, maar het kan ook het menselijk aspect terugbrengen in interacties tussen patiënt en zorgtechnologie.