Het Slingeland Ziekenhuis wil met een digitaliseringsslag niet alleen de dienstverlening verbeteren, maar ook de patiëntreis optimaliseren. (beeld Slingeland)

Slingeland: digitale toegang vereenvoudigt patiëntreis

Het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) kiest er bij het digitaal verwelkomen van patiënten voor om dit niet alleen als een dienst te zien. Patrick Knipscheer, projectleider informatisering bij het ziekenhuis, stelt dat Het Slingeland zaken zoals digitaal aanmelden ziet als een manier om de ‘patiëntreis’ ten behoeve van het hele zorgproces te optimaliseren. Reden voor Nictiz om met Knipscheer in gesprek te gaan over de ervaringen van het Slingeland ziekenhuis met digitale toegang.

Het Slingeland Ziekenhuis nam eind oktober 2022 een vernieuwde en gestandaardiseerde versie van het elektronisch patiëntendossier HiX in gebruik. Samenwerking tussen zorgprofessionals van het Doetinchemse ziekenhuis met andere zorgverleners moet zo eenvoudiger worden. Ook zou de uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuis en patiënten – zoals via een PGO – eenvoudiger worden.

Aansluiting op TVS

Tegelijkertijd met de vernieuwde HiX-versie sloot het Slingeland aan op de overheidsvoorziening TVS (ToegangVerleningsService). Dit is een begin 2021 geïntroduceerd platform waarop alle erkende inlogmiddelen zijn aangesloten (ook – toekomstige – Europese inlogmiddelen voor EU-burgers van buiten Nederland). Het Slingeland hoeft dan maar één koppelvlak hoeft te beheren om ervoor te zorgen dat patiënten, gemachtigden en zorgverleners veilig en eenvoudig kunnen inloggen. Onder meer het Tjongerschans (Heerenveen) ging het Slingeland hierin voor.

Volgens de projectleider was deze aansluiting het gevolg van een bewuste keuze om de digitale dienstverlening duurzaam in te richten en de focus te leggen op optimalisatie van de patiëntreis: “Het was tijd om het oude portaal gedag te zeggen om te voorkomen dat we voor patiënten allerlei digitale toegangsroutes moesten inregelen, met voor ons onnodig veel audits en verificaties als gevolg.”

Veilige toegangspoort

Henk Mirck, werkzaam bij overheids-IT-dienstverlener Dictu, voegt toe dat de TVS zorgaanbieders de mogelijkheid geeft om de digitale dienstverlening van hun organisatie via inlogmiddelen zoals eHerkenning en DigiD te ontsluiten voor patiënten. De service fungeert daarbij als veilige toegangspoort.

“Daardoor is het niet langer nodig dat zorgorganisaties zelf aansluitingen ontwikkelen en beheren voor deze inlogmiddelen. Sinds 2018 verplichten Europese en nationale wetten publieke dienstverleners, waaronder de zorg, om de toegang tot haar digitale dienstverlening goed te regelen. Met de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid is dit nog eens bekrachtigd.” Als zorgaanbieders gebruik maken van de TVS, dan voldoen zij nu en in de toekomst aan de wettelijk gestelde eisen.

Volgens Knipscheer is het ook prettig wanneer er slechts één digitale ‘tunnel’ is waar iedereen op dezelfde manier binnenkomt. Waarbij de patiënt zelf de keuzevrijheid hebt welk inlogmiddel hij of zij wilt gebruiken om die tunnel te betreden. Dit maakt de omgang met persoonsgegevens en gevoelige medische data eenvoudiger. “Het kiezen van een eigen inlogmiddel via het koppelvlak van de TVS maakt digitale toegang in de toekomst nog gebruiksvriendelijker, zonder dat wij daar als ziekenhuis aan de achterkant rekening mee hoeven te houden.”

Digitale patiëntreis

Het Slingeland Ziekenhuis wil zich zich onder meer met de TVS klaarmaken voor de toekomst van digitale dienstverlening in de zorg. Het ziekenhuis ziet dat niet alleen als service, maar als kans om het hele zorgproces voor patiënten – de patiëntreis – te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door informatie over behandelingen of afspraken tijdig digitaal klaar te zetten. Op termijn moet dit ook gelden voor bijvoorbeeld labuitslagen, of moeten digitale consulten eenvoudig mogelijk worden. Dit geeft patiënten ook meer regie.

Knipscheer: “Het is een lerende route, op dit moment gebruiken we videocommunicatie bijvoorbeeld al bij Orthopedie. Op termijn willen we volledig van de papieren folders af, de ambitie is dus dat meer vakgroepen zullen volgen. Digitale dienstverlening kan in die zin ook duurzaam zijn omdat we mooi meteen het milieuaspect meepakken.”

Lees hier het hele interview met Patrick Knipscheer.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
bevolkingsonderzoek
Bevolkingsonderzoek naar longkanker dichterbij dankzij AI
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
Volg jij ons al?