Partijen beloven vaart te maken met medicatieoverdracht

16 mei 2024
Medicatie
Nieuws

Als iemand in het ziekenhuis terechtkomt, kan de arts daar niet meteen zien welke medicijnen die persoon gebruikt. Dat zorgt voor veel problemen en staat een optimale zorg voor de patiënt in de weg. Het uitwisselen van medicatiegegevens tussen zorgverleners is nog niet goed geregeld. In het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ hebben alle sectoren in de zorg afgesproken ervoor te zorgen dat daar verandering in komt.

De hele zorgketen heeft er belang bij dat gegevens beter digitaal worden uitgewisseld, zodat er altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht op de juiste plek beschikbaar is. Het verbetert de medicatieveiligheid voor patiënten en bespaart zorgverleners veel tijd als de hele zorgketen op deze manier werkt. Het is echter niet eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen. Het programma Medicatieoverdracht moet dit probleem oplossen door te zorgen dat zorgverleners en zorginformatiesystemen dezelfde taal spreken en door zorgprocessen rondom medicatie in verschillende zorgsectoren op elkaar af te stemmen.

Kickstart voor medicatieoverdracht

Middels een zogenaamde ‘Kickstart’ zal de overdracht van medicatiegegevens als eerste worden gerealiseerd in de regio’s West-Friesland en Rijnmond. Na diverse vertragingen in het programma hebben de betrokken partijen onlangs tijdens een bijeenkomst de belofte gedaan dat zij zich maximaal zullen inspannen om de Kickstart in 2025 af te ronden.

Cisca Goedhart van MIND benoemde tijdens de bijeenkomst hoe urgent het probleem is: “Dagelijks worden 179 patiënten opgenomen door medicatiefouten. Hiervan zijn er 75 te vermijden door een goede medicatieoverdracht. Dat is nogal wat. We beschouwen de belofte die is gedaan dan ook als een inspannings- en resultaatverplichting.”

Ervaring van een patiënt en een cliënt

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook een patiënt en een cliënt aan het woord, Liesbeth en Martijn. Zij vertelden uit eigen ervaring hoe het ontbreken van inzicht in medicatiegegevens goede zorg in de weg staat. Martijn vertelde dat de overdracht van zijn gegevens tussen zijn psychiater en de huisartsenpraktijk niet goed was gegaan. Zo kon het gebeuren dat hij een middel zeven jaar langer gebruikte dan was toegestaan. Hij kwam daar pas achter toen hij opnieuw hulp vroeg van de psychiater. “In plaats van hulp in roerige tijden, kwam ik in een onzekere situatie met heel veel stress.”

Liesbeth vertelde dat ze in het weekend geen medicatie kreeg die haar dochter dringend nodig had, omdat de dienstapotheek niet kon zien welke medicijnen haar dochter gebruikt. “Ik vind dat dat niet kan. De medicatiegegevens moeten voor iedereen op één plek staan en altijd up-to-date zijn.”

Inzicht in medicatiegegevens essentieel

Als zorgverleners niet over de juiste en volledige medicatiegegevens van een patiënt beschikken, kost dat hen niet alleen veel tijd, maar is het ook lastiger een goed behandelplan op te stellen. Jacco Pesser, lid van de stuurgroep namens de openbare farmacie, onderstreept het verhaal van Liesbeth en Martijn vanuit de zorgverlenerskant. “Het laat zien dat als wij niet kunnen zien of iets veilig is voor de patiënt, we dus ook geen goede afweging kunnen maken voor de patiënt.”