Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZonMW: nog voldoende subsidie over in nieuwe SET

Er is nog voldoende budget beschikbaar uit de Stimuleringsregeling E-health thuis (SET). Dat laat innovatie-financierder ZonMW weten. De in juli aangekondigde nieuwe SET is nog tot en met 31 december van dit jaar beschikbaar. Net als bij de voorgaande SET-rondes is de stimuleringsregeling bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Waarom zou een zorgorganisatie SET-subsidie aanvragen? Omdat we volgens ZonMW voor grote uitdagingen in de zorg in ons land staan. Het tekort aan zorgpersoneel en vergrijzing zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, stelde afgelopen zomer het als een urgente taak te zien om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zij wil daarom vol inzetten op verdere digitalisering.

Belangrijke rol e-health

E-health speelt in dit beleid een belangrijke rol, omdat het oplossingen kan bieden voor dit steeds groter wordende probleem. Dankzij de inzet van diverse vormen van e-health krijgen patiënten en cliënten meer eigen regie en kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan kostbare tijd van zorgpersoneel worden bespaard en kunnen zij worden ingezet op plekken waar zij onmisbaar zijn. De SET-subsidie dient als stimulans om mooie stappen te zetten met e-health in een zorgorganisatie.

ZonMW heeft eerder geboekte resultaten met SET gebundeld in de SET-resultatenwebsite. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties is te lezen hoe de regeling hen geholpen heeft én wat de SET misschien voor andere organisaties kan betekenen. ZonMW biedt ook gratis spreekuren aan met adviseurs van ZonMw en RVO, zowel voor nieuwe als bestaande aanvragen. Verder is er een quickscan beschikbaar om een projectidee of plan aan RVO voor te leggen, zodat die kan toetsen of een plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling.

Nieuwe SET wegens groot succes

Het ministerie van VWS kondigde in juli van dit jaar de nieuwe subsidieronde voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis aan. VWS heeft in totaal 12,5 miljoen euro geoormerkt voor de nieuwe SET. Reden voor het heropenen van de SET is volgens onderzoeksfinancierder ZonMW het grote succes ervan in de afgelopen jaren.

SET ging in 2019 van start en maakte deel uit van het overheidsprogramma Langer Thuis. De regering investeerde daar de afgelopen jaren ruim 340 miljoen euro in, waaronder 90 miljoen euro SET-subsidie. Doel van de SET was destijds het gebruik van e-health toepassingen op te schalen en te borgen. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Voorbeelden van toepassingen zijn valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring. Verder kan ingezet worden op technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn of haar naaste gaat. In 2020 werd de regeling uitgebreid, terwijl er na het uitbreken van de coronacrisis in maart en juli 2020 ook spoedregelingen bij kwamen (SET COVID 19 1 & 2).

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen