Integrated AI: Van strategie naar uitvoering

Voor velen is het nog een modewoord, artificial intelligence oftewel AI. In deze cursus bieden wij u een actualisering van uw kennis en worden feiten en fabels rond AI ontzenuwd. Anders dan een volledige focus op wiskundige algoritmen en veelbelovende vergezichten, is deze cursus juist gericht op de gehele context en een projectmatige aanpak langs de lijnen van een interoperabiliteitsmodel. Welke praktische waarde levert het op? Hoe ga je met een AI project aan de slag? Hoe krijg je de rest van de organisatie mee? Hoe bouw je een business case? En waaraan moet je denken bij implementatie? Het is slechts een greep uit de veelheid van onderwerpen die aan bod komen.

Academy

Hoogwaardige cursussen en opleidingen exclusief voor de zorg bij ICT&health.