Diagnostiek: LabICT voor beheerders

Het klinisch diagnostisch laboratorium kenmerkt zich door een dynamisch proces. Aanvragen voor onderzoek komen vanuit verschillende aanvragers binnen, resultaten gaan naar verschillende systemen terug en daartussenin is ook een veelheid aan andere systemen betrokken. Binnen dit proces is het noodzakelijk dat de onderlinge communicatie soepel, vlekkeloos, met behoud van data en zonder verlies aan informatie of kwaliteit verloopt.

Deze cursus geeft inzicht in de basisbeginselen van automatisering van een diagnostisch laboratorium. Daarnaast geeft het overzicht van aspecten die een rol spelen bij het realiseren van interoperabiliteit tussen verschillende systemen. Hierbij valt de denken aan koppeling tussen middleware of analysers en het LIS, of het LIS met een EPD. Daarnaast geeft deze cursus inzicht in projectmatige aspecten rondom interoperabiliteit en een overzicht van de belangrijkste zorg ICT standaarden. Het legt een basis voor goede ICT-inrichting, aanschaf voor systemen en correcte uitwisseling van informatie.

Academy

Hoogwaardige cursussen en opleidingen exclusief voor de zorg bij ICT&health.