Perzisch toverkleed

16 februari 2023
Perzisch toverkleed
Premium

Bijna alle dagen van de week wordt - nog even - de musical Aladdin opgevoerd in het Circustheater in Scheveningen. Tegen de achtergrond van een prachtig decor, dat ons meeneemt naar de sprookjesstad Agrabah. Een Perzisch tapijt daagt het publiek uit om met verwondering de wereld te bezien, vol nieuwe mogelijkheden. 

Een inspirerende omgeving voor ons, als community van toekomstdenkers, om het jaarcongres van ICT&health te houden (kijk voor een terugblik naar de foto’s en video’s op onze website, of de nabeschouwing vanaf pagina 10). Een congres waar wij u uitdaagden om in gedachten ook op het Perzisch tapijt te gaan zitten en de vragen van alledag vanuit nieuwsgierigheid, verbeeldingsvermogen en optimisme te bezien. Want dat is de motor voor verandering, weet Aladdin zelf als geen ander.

Andere plek en lens 
De deur van de zorg staat altijd open, dat is een groot goed, maar soms is het de verkeerde deur. Dat leidt ertoe dat mensen met vragen in de zorg terechtkomen, terwijl ze gezien de aanleiding of kern van de vraag elders beter kunnen worden geholpen. Dit besef vraagt dus niet om hervorming van de zorg, maar om een antwoord op de echte vraag. Vraagt dat een nieuwe voordeur als alternatief? Of vraagt het ons om op een andere plek te gaan staan, zodat we nieuwe mogelijkheden zien die nu onbenut worden gelaten? Een antwoord op een andere plek buiten de zorg?

In de wereld van zorg helpt het ook om regelmatig op een andere plek te gaan staan, om door een andere lens te kijken. Dan ontstaat een ander beeld, een ander speelveld, met andere actoren en dus ook andere ideeën. De uitdaging waar we voor staan, gaat immers niet alleen over het slimmer organiseren van de zorg, met uitkomsten die waarde toevoegen aan kwaliteit van leven. De uitdaging is wellicht nog veel meer om te kijken wat een bijdrage levert aan meer gezondheid, zodat zorg wordt voorkomen. Zoals ook Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van het Radboudumc, in de coverstory uiteenzet. 

Andere plek: slimme wijk 
Masi Mohammadi (Deel Academy) nam ons op het congres mee in de mogelijkheden van ‘de wijk van de toekomst’. Een gezonde inrichting versterkt de burgers en de community. Technologie helpt mensen met dementie om langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan langer wonen op de plek waar iemand zich prettig voelt. Zodat wijken voor ons gezondheid gaan werken, zoals Masi het krachtig benoemt. Niet de zorg maar de wijk en het leven van mensen als startplek van anders denken en doen. 

Ander concept: eten, bewegen, ontmoeten
Ons Redactieraadlid en arts Fenna Heyning heeft ook een andere lens gebruikt in haar boek ‘Help! Het ziekenhuis verdwijnt’. Zij omschrijft de beweging die we kunnen maken van ziekte en zorg (herstel en reparatie) naar gezondheid en gedrag (voorkomen). Ze betoogt overtuigend dat het gaat om de driehoek eten, bewegen, ontmoeten. Bedenk daar de partijen bij die hiervoor nodig zijn. Dan zien we dat het antwoord op de uitdaging van de toekomst zeker ook buiten de zorg ligt. Én dat technologie mensen enorm kan versterken om deze doelen te bereiken. Maar wel in deze volgorde. 

Ook burgers kunnen op een andere plek staan om te zien hoe de wereld eruitziet als je ouder bent. In de T-Huizen van BrabantZorg (zie pagina 26-29) kan je zelfs ervaren hoe technologie je kan versterken in je leven. Én testen wat bij jou past. 

Vliegt u mee door deze uitgave?

@LeaBouwmeester