Eindrapportage Citrienprogramma E-Health

do 24 augustus 2023
Eindrapportage Citrienprogramma E-Health
Administratie

‘De ambitie van het Nederlandse Federatie Universiteiten (NFU) Citrienprogramma e-health is om een substantiële bijdrage te ever en aan de transformatie van zorg in de universitair medische centra (umc)’s. Dit, door strategische inzet en opschaling van bewezen effectieve, doelmatige informatie- en communicatietechnologie in umc overstijgend verband en samenwerkingen’.

Het programma Citrien-2: ‘E-Health naar implementatie en opschaling’ heeft in haar
gehonoreerde programmavoorstel de volgende ambitie neergezet:


‘De ambitie van het Nederlandse Federatie Universiteiten (NFU) Citrienprogramma
e-health is om een substantiële bijdrage te leveren aan de transformatie van zorg in
de universitair medische centra (umc)’s. Dit, door strategische inzet en opschaling
van bewezen effectieve, doelmatige informatie- en communicatietechnologie in umc
overstijgend verband en samenwerkingen’.


Binnen Citrien-2 is gekozen voor landelijke opschaling van de meest relevante en kansrijke
projecten voor zorgtransformatie uit het voorgaande ZonMw e-health programma Citrien-1, een
samenwerkingsverband van de universitair medische centra (umc’s) van Nederland.
Het uitgangspunt van Citrien-1 was evidence based e-health. Daarvoor zijn 29 projecten
uitgewerkt door de verschillende umc’s. In overdrachtelijke zin wordt over deze projecten
wel eens gesproken als ‘vele bloemen kunnen bloeien’. In Citrien-1 is de kwaliteit van groei
en bloei per project beoordeeld, waarbij levensvatbaarheid en relevantie in ogenschouw zijn
genomen. Citrien-2 was gericht op de implementatie en opschaling van bewezen e-health
projecten. Alleen de beste projecten uit programma e-health kwamen daarvoor in aanmerking.
Niet de lokale en persoonlijke binding met een project mocht de doorslag geven, maar
inhoud en kwaliteit. Daarom is gekozen voor een programmaformat waarin samenwerking
en adoptie by design werden afgedwongen. Dit, om beter om te kunnen schakelen van ‘not
invented here’ naar ‘proudly copied from’ als leidraad in opschaling. Omdat AMC en VUMC
bij de programma aanvraag nog niet bestuurlijk gefuseerd waren, moeten in dit programma
de beide locaties van het Amsterdam UMC als twee afzonderlijke umc’s worden beschouwd.