Briljant idee, fantastisch, maar… hoe nu verder?

27 oktober 2023
Briljant idee, fantastisch, maar… hoe nu verder?
Premium

We hebben een enthousiaste discussie in de Raad van Toezicht over innovatie. Mooi, maar wat doen we er nu echt mee? Dan komt de olifant in de kamer ook aan de orde. Hoe zorgen we er nu voor dat die briljante ideeën, pilots en kleinschalige innovatieprojecten daadwerkelijk organisatiebreed wordt opgeschaald? Het is ook niet voor niets dat de zorgverzekeraars op dit thema blijven hameren. Volledig terecht.

In het snel evoluerende huidige zorglandschap is schaalvergroting van het grootste belang geworden voor zorgorganisaties om baanbrekende oplossingen met impact te realiseren. Veel barrières belemmeren echter het schaalproces. Het is belangrijk om eerst deze belemmeringen voor opschalen van innovatie in de gezondheidszorg beter te snappen.

Beperkingen van resources

Een van de belangrijkste obstakels voor het opschalen van innovatie in de gezondheidszorg is een gebrek aan middelen, waaronder financieel kapitaal, menselijk kapitaal en technologische infrastructuur: om het onderzoek, de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve oplossingen te ondersteunen.

 • Regelgevende hindernissen
  Rekening houden met strakke regelgevingskaders en naleving van wettelijke vereisten en voldoen aan de noodzakelijke normen met behoud van patiëntveiligheid en AVG kan vaak tijdrovend en kostbaar zijn. 
 • Cultureel verzet
  De gezondheidszorg wordt vaak gekenmerkt door traditionele hiërarchieën, risicoaversie en weerstand tegen verandering. Het overwinnen van culturele weerstand vereist het bevorderen van een cultuur van innovatie, samenwerking en continu leren, waarbij werknemers zich gemachtigd voelen om risico's te nemen en nieuwe ideeën te omarmen.
 • Operationele inefficiënties
  Verouderde processen, verkokerde afdelingen en gefragmenteerde systemen kunnen knelpunten creëren en de naadloze integratie van innovatieve ideeën in bestaande zorgworkflows belemmeren. 
 • Gefragmenteerd ecosysteem
  Het zorgecosysteem is vaak sterk gefragmenteerd, met meerdere belanghebbenden en ongelijksoortige systemen. Interoperabiliteitsuitdagingen en een gebrek aan data-integratie belemmeren de schaalvergroting van innovatie, omdat organisaties moeite hebben om toegang te krijgen tot uitgebreide patiëntgegevens en deze te benutten. 
 • Hanteer strategieën
  Om de barrières voor het opschalen van innovatie in de gezondheidszorg te overwinnen, kunnen organisaties de volgende strategieën implementeren:
 • Stel een duidelijke visie en strategie op
  Zorg voor een goed gedefinieerde strategie die een routekaart vormt voor het opschalen van innovatie, waardoor afstemming tussen afdelingen en belanghebbenden wordt gewaarborgd.
 • Zorg voor voldoende middelen
  Stel financiering veilig door middel van partnerschappen, subsidies of durfkapitaal kan helpen bij het overwinnen van middelenbeperkingen en het opschalen.
 • Stimuleer een cultuur van innovatie
  Moedig creativiteit, het nemen van risico's en samenwerking tussen werknemers aan. Leiders moeten een ondersteunende omgeving bevorderen waarin ideeën worden gewaardeerd en mislukkingen gezien als leermogelijkheden en bijdragen aan het opschaalproces. 
 • Stroomlijn activiteiten en processen
  Identificeer en elimineer bottlenecks, automatiseer repetitieve taken en optimaliseer workflows. Het gebruik van digitale oplossingen, zoals EPD’s en telegeneeskundeplatforms, kan de operationele efficiëntie verbeteren en de opschaling van innovatieve oplossingen vergemakkelijken. 
 • Omarm technologie en data-analyse
  Verken opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning, ChatGPT en blockchain, om innovatie te stimuleren en de resultaten voor patiënten te verbeteren. 
 • Werk samen met belanghebbenden
  Werk samen met zorgverleners, betalers, technologieleveranciers, onderzoeksinstellingen en regelgevende instanties om samenwerking en kennisdeling te bevorderen. 
 • Pak uitdagingen op het gebied van regelgeving aan
  Blijf op de hoogte van wettelijke vereisten en werk proactief samen met regelgevende instanties. Het opbouwen van relaties met regelgevers, deelname aan industrieforums en het pleiten voor veranderingen in de regelgeving kan helpen bij het aanpakken van belemmeringen en het eenvoudiger opschalen van innovatieve oplossingen.
 • Monitor en evalueer de impact
  Stel prestatie-indicatoren op om de impact van innovatieve oplossingen te beoordelen. Regelmatige feedback van patiënten, zorgverleners en andere belanghebbenden kan waardevolle inzichten bieden voor verfijning en verbetering.
 • Leer van succesvolle casestudy's
  Leer van succesvolle casestudy’s die waardevolle inzichten en best practices opleveren voor het opschalen van innovatie in uw eigen organisatie. 

Geheugensteuntje

Gebruik dit lijstje eens als geheugensteuntje en check hoe het in jouw organisatie hier mee is gesteld. Hierdoor kun je ook als toezichthouder een bijdrage leveren aan het omzetten van briljante ideeën naar realisatie.