Dapper leiderschap

11 december 2018
Dapper leiderschap
eHealth

Voor dit nummer heb ik een van mijn grote voorbeelden mogen interviewen: Eric Topol, de schrijver van het boek ‘The Patient Will See You Now’. Hij beschrijft hierin hoe de zorg eruit kan zien als de vraag van een patiënt echt het uitgangspunt is.

Hiermee toont hij voor mij dapper leiderschap, omdat hij niet zijn kennis en expertise als wetenschapper en dokter voorop stelt, maar de vraag van de patiënt. Samen met de vraag hoe mensgerichte techniek (e-health) patiënten en hun gewenste kwaliteit van leven kan versterken. Bij dergelijke veranderingen zijn gedrag, houding en vaardigheden om te kunnen veranderen, bepalend voor succes. Topol gaat hier uitgebreid op in. Terug naar ons eigen land, waar al veel mooie ontwikkelingen in de zorg gaande zijn. Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank) beschrijft hoe trots hij is op de zorgsector en kijkt naar de kansen die wij hebben om onze innovaties te exporteren. Ook Niels Chavannes van het NeLL vertelt samen met veel collega’s over e-health toepassingen die in de praktijk hun nut bewijzen. De regio: daar gebeurt het! De techniek om te veranderen is er, de informatie ook, maar kennis en vaardigheden zijn nog belangrijker om te beginnen of naar de volgende de fase te gaan. Denken en werken vanuit een regionaal ecosysteem maakt beginnen eenvoudiger. Juist daarom vind ik het mooi dat er in de afgelopen periode weer initiatieven te zien zijn geweest die hieraan bijdragen. Zo is er een regionale Health Innovation School (HiS) gestart in Brabant. Er was een spectaculair e-health  festival in Leiden (vanuit RSO sleutelnet) dat mensen, kennis, ideeën en praktische tips bijeen bracht. Deze regio heeft (mede) hierdoor een nieuwe boost gekregen in verdere samenwerking. En de gemeente Dalfsen is gestart met een uitleenservice voor mensgerichte technologie, waarmee de gemeente probeert de regio en daarna het hele land mee te nemen met nieuwe innovaties via doen, door te ervaren! Mijn voorganger op deze plek, en ook een bron van inspiratie, Lucien Engelen licht toe waarom hij innovatiecentrum Radboudumc REshape verlaat voor een nieuwe uitdaging. Hij roept op om nog meer samen te werken, in de regio en in het land, met alle partijen. We kunnen het ons niet veroorloven om partijen uit te sluiten. We vormen een via het world wide web verbonden wereld, maar het is toch niet altijd eenvoudig om te vinden en te verbinden. Daarvoor zijn ook ontmoeting en het goede gesprek voor nodig. Ook daarom herhaal ik graag een oproep: kom naar de ICT&health openingsmanifestatie van de e-health week 2019 en doe mee. U leest erover in deze uitgave. @LeaBouwmeester