Eenduidige zorginformatie voor meervoudig gebruik

14 december 2023
Eenduidige zorginformatie voor meervoudig gebruik
Premium

In de EU zal de European Health Data Space (EHDS)1 een centrale rol spelen bij het digitaliseren en standaardiseren van gezondheidsinformatie. Binnen de EHDS werkt men toe naar eenduidige zorginformatie voor primair en secundair (meervoudig) gebruik. Verder is onder de noemer MyHealth@EU2 een Europese infrastructuur ontwikkeld via de National Contact Points for eHealth (NCPeH)3. Uiteindelijk moet elke EU-lidstaat een NCPeH hebben, zodat het mogelijk wordt om zorginformatie van land B naar land A te sturen. Het Hospital Discharge Report (HDR) is daarin een van de prioriteiten.

In 2021 publiceerde Nictiz het rapport ‘Waarom Europa?’. In navolging daarvan staat in de rubriek ‘Daarom Europa!’ in deze en komende edities van ICT&health een van de Europese projecten centraal. In deze editie kijken we naar de ontwikkeling van het Hospital Discharge Report.

Rapport Waarom Europa: Link

Stel: een EU-burger wordt opgenomen in een ziekenhuis van een andere EU-lidstaat. Als de patiënt wordt ontslagen uit dit ziekenhuis, dan wordt een HDR aangemaakt: een ziekenhuisoverdracht of ontslagbrief.  

Deze is bestemd voor de zorgprofessionals in het land van waar ziekenhuiszorg wordt verleend of het land van herkomst van de patiënt. De EU ziet het als recht van elke Europese burger dat EU-lidstaten actuele en betrouwbare zorginformatie kunnen uitwisselen. Daarom maakt men op Europees niveau afspraken over hoe men een HDR op een eenduidige manier kan opstellen en uitwisselen.

In de HDR staat een samenvatting van klinische zorginformatie over dit ziekenhuisverblijf. Bijvoorbeeld de medische voorgeschiedenis van de patiënt of het behandel- of zorgplan. Daarmee zorgt het ervoor dat degene die de zorg in land X overneemt, weet wat er in het ziekenhuis in land Y heeft plaatsgevonden. Zo draagt een gestandaardiseerde HDR bij aan continuïteit van zorg, het voorkomen van miscommunicatie en het overwinnen van taalbarrières. 

Rol van Nictiz

De Europese Commissie heeft in 2023 een open consultatie voor de HDR gehouden. Deze consultatie is door Nictiz in afstemming met het ministerie van VWS uitgezet in Nederland. Op Europees niveau is bovendien de Task Force HDR opgezet, waarbij experts de commentaren nader bestuderen en verwerken in een nieuwe versie. Ook daarin is Nictiz vertegenwoordigd. 

Wat moet er gebeuren?

De HDR is relevant voor zorgprofessionals. De wet- en regelgeving van het ontvangende land bepaalt welke zorgprofessionals een HDR mogen opvragen. Denk hierbij aan de overdracht van een medisch specialist uit het ziekenhuis naar een huisarts. Het zou dan ook mooi zijn als we een generieke standaard ontwikkelen voor de ziekenhuisoverdracht of ontslagbrief, die door verschillende zorgprofessionals gebruikt kan worden.  

Na het vaststellen van een concept-leidraad, wordt onder de noemer van MyHealth@EU gekeken wat er voor nodig is om de HDR daadwerkelijk uit te kunnen wisselen. Denk hierbij aan een technische specificatie of een implementatiehandleiding.  

Met de voortdurende technologische vooruitgang en de inzet van standaarden zoals de HDR, hebben we de kans om de gezondheidszorg in Europa te transformeren. Door te werken aan een naadloze uitwisseling van gezondheidsinformatie, kunnen we niet alleen de zorg verbeteren, maar ook misverstanden en fouten voorkomen. 

Geen abstract idee

Een gestandaardiseerde ziekenhuisoverdracht of ontslagbrief, zoals de HDR, is geen abstract idee, maar een concrete stap naar betere gezondheidszorg in Europa. Met deze standaardisatie kunnen we ervoor zorgen dat het digitaliseren en standaardiseren van gezondheidsinformatie binnen Europa nog verder wordt uitgebreid. Het is een essentiële stap om zorg veiliger te maken en de continuïteit van zorg beter te waarborgen.  

Referenties

  1. Link
  2. Link
  3. Link

Door innovation partner