AI-commissie van de Federatie Medisch Specialisten

10 mei 2024
Nieuws

De inzet van AI-technologie kan medisch specialisten helpen in hun werk. Ook brengt de ontwikkeling van AI-technologie uitdagingen met zich mee. Medisch specialisten moeten op een verantwoorde manier omgaan met AI-systemen en de implementatie ervan in hun werk. Om hen optimaal te ondersteunen en voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen, heeft de Federatie Medisch Specialisten de commissie AI opgericht. Dit onderwerp komt terug in de visie Medisch Specialist 2035.

De visie Medisch Specialist 2035 is momenteel in ontwikkeling. Medisch specialisten staan voor de uitdaging om op een verantwoorde manier om te gaan met AI-systemen. De onlangs ingestelde AI-commissie volgt de laatste ontwikkelingen, is aanspeekpunt en fungeert als vraagbaak voor zorgprofessionals en wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast adviseert de commissie het Federatiebestuur over de invloed van AI voor de zorg en helpt bij het agenderen van belangrijke AI-thema's die het vak van de medisch specialist raken.

Kwaliteit en veiligheid van AI

De belangrijke AI-thema’s op dit moment zijn wat de commissie betreft het uitwisselen van kennis en het stimuleren van de betrokkenheid van medisch specialisten bij AI, bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Daarnaast werkt de commissie aan vraagstukken over scholing en over kwaliteit en veiligheid van AI. De twaalf commissieleden zijn vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke verenigingen. Zij hebben expertise in domeinen zoals AI-ontwikkeling, implementatie, wetenschappelijke validatie, Large Language Models, ethiek en kwaliteitsmonitoring.

De commissie buigt zich over vraagstukken over AI op de werkvloer. “Denk hierbij aan vragen zoals: Hoe implementeer ik AI veilig en effectief? Wat zijn de wetten en regels waar we rekening mee moeten houden? Ons uiteindelijke doel is de kwaliteit en effectiviteit van AI-toepassingen voor de zorg te bevorderen door een actieve inbreng van medisch specialisten”, zegt de voorzitter van de commissie, Bart Geerts.

Andere vakgebieden

Ook elders in de zorg doet AI zijn intrede. Zo heeft Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) AI-technologie ontwikkeld om apothekersassistenten op de spoedeisende hulp (SEH) sneller te kunnen helpen bij de medicatieverificatie. De AI-tool selecteert SEH-patiënten die een grote kans hebben op een daaropvolgende ziekenhuisopname. Voordat deze patiënten kunnen worden opgenomen, moet er medicatieverificatie plaatsvinden door de apothekersassistenten. Met behulp van de AI-screening kunnen de apothekersassistenten direct naar de goede patiënt en wordt hun inzet op de SEH optimaal benut.