Elkerliek voert BeterDichtbij op alle poliklinieken in

3 mei 2024
Nieuws

Het Elkerliek ziekenhuis (Helmond) heeft per 2 mei de communicatie-app BeterDichtbij uitgerold in alle poliklinieken. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis deze app stapsgewijs per polikliniek in gebruik genomen als nieuw communicatiemiddel voor contact met patiënten. Reden voor het invoeren van de app is het bevorderen van laagdrempelig contact tussen patiënten en behandelaren.

BeterDichtbij is de afgelopen jaren in steeds meer ziekenhuizen ingevoerd. Ook partijen zoals huisartsenpraktijken en VVT-instellingen maken er inmiddels gebruik van. Het is een app waarmee een patiënt een vraag rechtstreeks aan zijn of haar zorgverlener kan stellen. Extra modules bevatten onder meer de mogelijkheid om te beeldbellen. Het Elkerliek begon in april 2023 met een pilot in de polikliniek Diabetes.

Belang van digitale toepassingen

Eveline de Bont, voorzitter van de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis, benadrukt het belang van digitale toepassingen als onderdeel van zorgverlening. “De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal. Dat geldt ook voor de zorg en daar spelen we als Elkerliek ziekenhuis op in. Ook patiënten hebben steeds meer de behoefte om online contact met hun zorgverlener te hebben op het moment dat voor hen past.”

De Bont noemt het doorvoeren van de communicatie-app een mooi voorbeeld van hoe patiënt en zorgverlener samen digitaal optrekken, om nu en in de toekomst duurzame en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. “Tegelijkertijd realiseren we ons dat de digitale slag niet voor iedereen eenvoudig te maken is of soms als belemmering voor zorg wordt gezien. Daar hebben we nadrukkelijk oog voor.”

Nut van laagdrempelig contact

Laagdrempelig contact helpt zowel patiënten als behandelaren. Nu bellen veel patiënten met een medische vraag vaak de polikliniek, of ze sparen hun vragen op voor een volgende afspraak. Door een berichtje te sturen, blijven die vragen niet te lang onbeantwoord, terwijl een behandelaar kan reageren wanneer daar meer tijd voor is.

De BeterDichtbij-app bewaart ook overzichtelijk alle vragen met de antwoorden erbij. De patiënt heeft de informatie dus altijd bij de hand en kan deze ook later teruglezen. “Wij zien in de ziekenhuizen waar BeterDichtbij ook ingezet wordt, dat patiënten dit geruststellend vinden en vaak ook veel tijd bespaart,” vertelt Sander Bijl – operationeel directeur van BeterDichtbij toe.

Het Elkerliek stelt het belangrijk te vinden om ondersteuning te bieden aan patiënten die gebruik willen maken van online zorg zoals de BeterDichtbij-app. Maar ook bij vragen zoals: hoe activeer ik mijn DigiD, hoe log ik in op MijnElkerliek of hoe gebruik ik andere gezondheidsapps. Hiervoor kunnen patiënten terecht bij de Helpdesk Digitale Zorg. Dit initiatief ondersteunt een groeiend aantal ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.

Over BeterDichtbij

BeterDichtbij is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Momenteel wordt BeterDichtbij ingezet door meer dan 50 ziekenhuizen en zorgorganisaties.