Helpdesk Digitale Zorg helpt met gebruik digitale toepassingen

7 juli 2023
Digitale-Zorg-0112
Digitalisering
Nieuws

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk heeft zich aangesloten bij Helpdesk Digitale Zorg. Dat betekent dat vanaf nu ook patiënten van het ziekenhuis in de regio Midden-Kennemerland en de regio IJmond ondersteuning krijgen bij digitale zorg. “Het is van groot belang voor de zorg van de toekomst om digitale mogelijkheden goed en toegankelijk in te zetten”, zegt manager Zorg van het Rode Kruis Ziekenhuis, Kees Broekman, over de keuze van Helpdesk Digitale Zorg.

De medewerkers van Helpdesk Digitale Zorg hebben actuele kennis en handleidingen van de digitale toepassingen van het ziekenhuis paraat. Zo kunnen patiënten van het Rode Kruis Ziekenhuis terecht met hun niet-medisch inhoudelijke vragen. Een win-win situatie, want patienten krijgen snel antwoord op hun vragen over digitale toepassingen in het ziekenhuis en zorgverleners houden tijd over voor de patiënt.

Helpdesk Digitale Zorg levert maatwerk

Medewerkers van Helpdesk Digitale Zorg beantwoorden vragen van patiënten van Rode Kruis Ziekenhuis in nauwe samenwerking met het Regionaal Telecoachingcentrum. Op een speciale landingspagina vinden patiënten antwoorden op veelgestelde vragen en concrete, begrijpelijke handleidingen. Denk hierbij aan informatie over inloggen in de apps Patiënt Journey App en BeterDichtbij. Ook is hier algemene informatie te raadplegen over DigiD en lokale doorverwijzingen naar fysieke digitale ondersteuning, zoals Taalhuis IJmond.

Mensen die liever iemand spreken, kunnen op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur terecht bij het serviceteam van Helpdesk Digitale Zorg. Wordt er buiten deze tijden gebeld, dan belt een van de servicemedewerkers de patiënt de volgende werkdag terug. Aanvullend biedt het team ook ondersteuning via e-mail en chat.

Tools inclusiever maken

Naast het Rode Kruis Ziekenhuis ondersteunt Helpdesk Digitale Zorg ook andere ziekenhuizen, zoals Elkerliek ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Tergooi en verschillende andere zorginstellingen zoals Arkn, HUS en RHOGO.

Hulp bij digitale zorgtools is niet overbodig. Uit onderzoek blijkt dat digitale zorgtools te ingewikkeld zijn voor bepaalde groepen. Dat is jammer want juist mensen die in het dagelijkse leven belemmeringen of beperkingen ervaren kunnen extra veel baat hebben bij de digitale tools. Tijdens het ICT-health congres vertelde Merlijne Sonneveld, oprichter van de Helpdesk Digitale Zorg al dat de helpdesk snel groeit en werkt aan randvoorwaarden om digitale inclusie te bewerkstelligen.

Bedieningsgemak en eenvoud

Naast innovatieve ontwikkelingen wat betreft de zorgtechnologie zelf is ook bedieningsgemak en eenvoud essentieel. Dat geldt trouwens niet alleen voor mensen met een belemmering of beperking maar voor hele grote groepen. In de praktijk hebben 1 op de 5 mensen in Nederland boven de 12 jaar moeite met apps, computers en internet.

En 1 op de 4 mensen heeft moeite om informatie over gezondheid en zorg te vinden, te begrijpen en toe te passen. Dat komt simpelweg omdat veel digitale info en tools gewoonweg ingewikkeld zijn. Het kan bijvoorbeeld voor iemand die slecht ziet of laaggeletterd is, buitengewoon lastig zijn om een zorgtool op de juiste wijze te bedienen.