MedMij start consultatie specificaties beelduitwisseling

wo 9 januari 2019 - 08:37
Vrouw-bed-laptop
Gegevensuitwisseling
Nieuws

MedMij is begonnen met een openbare consultatie over de specificaties voor het sturen van beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgverlener. De consultatie loopt sinds 7 januari. Feedback geven kan tot 21 februari 2019. MedMij heeft de afgelopen anderhalf jaar al een reeks specificaties voor standaard gegevensuitwisseling geconsulteerd.

Het gaat bij de huidige specificaties voor beelduitwisseling om het maken, ontvangen, scannen of downloaden van beelden door een patiënt die ze vervolgens vanuit een PGO naar een zorgverlener kan doorsturen. Dit kunnen beelden zijn als röntgenfoto’s, MRI-scans en zelfgemaakte foto’s van bijvoorbeeld een allergische reactie. Het gaat altijd om materiaal dat de patiënt in bezit heeft en deelt met een zorgverlener. MedMij ontwikkelt samen met e-health kennisinstituut Nictiz en vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ICT-leveranciers producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Dit proces moet transparant zijn en aansluiten op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Reden om iedereen de gelegenheid voor feedback te geven via een ‘openbare consultatie’.

Beelduitwisseling belangrijk deel PGO

Het kunnen uitwisselen van beelden is een belangrijk onderdeel van een PGO, zo stelt de organisatie. Een foto van bijvoorbeeld huiduitslag kan een arts veel meer informatie geven dan een omschrijving ervan. Met de MedMij-specificaties kan de patiënt een foto ook op gestandaardiseerde wijze delen met zijn zorgverleners. De volgende aspecten van de standaard ‘Beelden’ zijn gespecificeerd:
  1. Een standaard voor het versturen van beelden vanuit een PGO richting een zorgverlener.
  2. Een set van procesafspraken over de communicatie tussen zorgverlener en cliënt.
  3. Mogelijkheid om een (korte) begeleidende tekst bij het beeld op te stellen.

Use case vertaald naar HL7 FHIR

De afgelopen periode hebben MedMij en Nictiz deze use case vertaald naar technische modellen in de wereldwijde standaard HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie. HL7 FHIR is een op open web API-standaarden gebaseerde, standaard voor het uitwisselen van zorggegevens. Het biedt een gestandaardiseerde set medische modellen die uitgewisseld kunnen worden met bestaande EPD’s, apparatuur en cloud-gebaseerde opslagdiensten. Dit maakt het mogelijk gegevens via een API aan derden ter beschikking te stellen, waar ontwikkelaars van apps en websites weer gebruik van kunnen maken. FHIR wordt in Nederland onder meer voor MedMij toegepast en is onderdeel van het VIPP-programma.

Nieuwe fase MedMij

Medmij is in januari 2019 een nieuwe fase ingegaan. Om het MedMij Afsprakenstelsel juridisch te verankeren is vorig jaar de Stichting MedMij opgericht. Deze stichting zal verder in samenspraak met de stuurgroep van het programma de strategische koers van het stelsel vormgeven. Het bestuur van de stichting bestaat uit onafhankelijke bestuurders met daarnaast een eigenaarsraad (bestaande uit koepelorganisaties in de gezondheidszorg) en een deelnemersraad (deelnemers van het stelsel). Ronald Gorter is sinds 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van Stichting MedMij, Theo Hooghiemstra toe zit als expert bestuurder in het stichtingsbestuur. Interim-bestuurder Mark Elstgeest heeft zijn taken neerleggen, maar blijft als programmamanager wel het programma MedMij leiden.

Voortgang Afsprakenstelsel

MedMij heeft vorig jaar september Afsprakenstelsel 1.1 opgeleverd, het kader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden. In totaal werd er meer dan twee jaar aan gewerkt en verschenen er verschillende versies van het afsprakenstelsel. In november 2018 kondigde de organisatie aan in drie regionale initiatieven met een zorgvuldig gecontroleerde livegang te beginnen van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en PGO’s, samen met proof-of-concept initiatief PROVES. Verder moet over een beperkt aantal weken het eerste MedMij-label uitgereikt kunnen worden aan een aanbieder van een persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!