Nederland neemt voorzittershamer GDHP over van VS

9 februari 2024
wereldbol
Nieuws

De Nederlandse Abigail Norville van het ministerie van VWS is in 2024 benoemd tot voorzitter van de Global Digital Health Partnership (GDHP). Nederland neemt de voorzittershamer over van de VS. “Het is belangrijk dat we internationaal onze krachten bundelen om de uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken," vertelt Norville tijdens de presentatie van haar visie op digital health. Ze wijst onder meer op gezamenlijke problemen waarmee landen kampen zoals vergrijzing, personeelstekorten en toenemende druk op de zorgsector. Digital health is nodig om de gezondheidszorg op lange termijn toegankelijk te houden. “We maken allemaal deel uit van de digitale revolutie in de gezondheidszorg en moeten samen zorgen dat daarvoor een groot draagvlak is.”

De Global Digital Health Partnership (GDHP) is een internationaal samenwerkingsverband van nationale overheden en internationale organisaties, gericht op het verbeteren van digitale gezondheidszorg wereldwijd. GDHP's missie is om wereldwijde samenwerking te bevorderen door het delen van kennis, best practices én het delen van voorbeelden hoe je het juist níet moet doen. Verder wil de organisatie strategieën ontwikkelen voor effectief beleid op het gebied van digitale zorg. Het doel: een betere, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg wereldwijd.

Digital health is marathon

Steve Posnack, de vertrekkende voorzitter uit de VS, wijst tijdens de presentatie van de nieuwe voorzitter Abigail Norville op de lange termijn visie van de GDHP: "Digital health is geen sprint maar een marathon. Het vereist geduld, doorzettingsvermogen en lange termijn plannen. We hebben hier bijvoorbeeld alleen plannen van 3, 5 en 10 jaar!" Onder zijn leiding werd de nadruk gelegd op interoperabiliteit en een duidelijke visie op de rol van de overheid in de zorgtransformatie. Het betrekken van patiënten en zorgprofessionals bij deze transformatie wordt hiernaast gezien als essentieel voor het creëren van draagvlak en succes.

Abigail Norville presenteert haar visie op digital health met een creatieve referentie aan de beroemde song van Gil Scott-Heron: The Revolution Will Not Be Televised. "Deze protestsong gaat over vooruitgang en stelt dat we niet passief op de bank voor de tv moeten blijven zitten terwijl de revolutie zich voltrekt. We maken allemaal deel uit van deze digitale gezondheidsrevolutie en het is van groot belang dat we actief bijdragen.”

Relatie GDHP en EHDS

Op het eerste oog lijkt GDHP veel overeenkomsten te hebben met de European Health Data Space (EHDS). Ze zijn bij nadere beschouwing echter duidelijk verschillend van aard. Ze opereren beide op verschillende schaalniveaus en hebben elk hun eigen specifieke focus en reikwijdte. De GDHP is bijvoorbeeld geen Europees maar een wereldwijd platform, dat zich met name richt zich op internationale samenwerking tussen landen en organisaties om digitale gezondheidszorg te bevorderen. De focus ligt onder meer op kennisdeling, best practices en het ontwikkelen van wereldwijde beleidsstrategieën omtrent digital health.

De EHDS streeft daarentegen naar het creëren van een gemeenschappelijke digitale gezondheidsruimte binnen de EU. Dit is met name gericht op interoperabiliteit, grensoverschrijdende gezondheidsdiensten en bescherming van gezondheidsgegevens. Uiteindelijk vullen beide organisaties elkaar natuurlijk wel aan en zijn ze allebei gericht op verbetering gezondheidszorg via digitale technologieën en samenwerking.