Ontwikkeling datahub voor gegevensuitwisseling Twente+

ma 8 juli 2024 - 14:00
Nieuws

Om de zorg in de regio Twente te verbeteren, is eind juni het ‘IZA Transformatieplan Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente+’ ingediend. Doel van het plan is het realiseren van een datahub die ervoor moet zorgen dat er meer gegevens beschikbaar komen. De zorg moet door de digitale, regionale zorgtransformatie sterk gaan verbeteren met de datahub.

In het belang van de regio heeft een groep zorgorganisaties eind 2023 een verzoek ingediend om dit te mogen ontwikkelen. Het concrete plan is op 27 juni door de door de stuurgroep digitale regionale zorgtransformatie* vastgesteld en ingediend. In september 2024 geven Menzis en VGZ al dan niet groen licht voor een gefaseerde uitgifte van transformatiemiddelen voor de uitvoering van het ingediende plan.

Planontwikkeling en deelname

Het plan is ontwikkeld door de gezamenlijke input van verschillende werkgroepen. In die werkgroepen zaten afgevaardigden van verschillende zorgorganisaties uit de regio Twente+. In het plan staan goede voorbeelden uit de praktijk die gaan over het cruciaal belang van het beschikbaar stellen van gegevens voor de zorg. Op die manier kan kwalitatief goede zorg worden geleverd aan de inwoners in de regio.

Behalve de zorgorganisaties die actief betrokken waren bij het ontwikkelen van het plan voor een datahub, kunnen er nog steeds meer regionale zorgorganisaties aanhaken. Zorgorganisaties kunnen ook laten weten dat ze interesse hebben door een mail te sturen naar communicatie@zorgnetoost.nl. In het najaar 2024 organiseert Zorgnetoost een brede informatiebijeenkomst over de digitale regionale zorgtransformatie en realisatie van een datahub.

Stuurgroep

De huidige stuurgroep van de digitale regionale zorgtransformatie bestaat uit bestuurders van de volgende zorgorganisaties: Zorgnetoost, Labmicta, MST, Bureau Acute Zorg Euregio, ZGT, Livio (namens instellingen binnen Zorgschakel Enschede), Mediant, SHT-THOON/FEA-CHPA, TAO/UA en Carintreggeland (namens instellingen binnen Thoez).

Het samenwerkingsverband mProve heeft begin dit jaar ook de snelle IZA-toets met succes doorlopen met haar transformatieplan over datagedreven en passende zorg. Het plan richt zich op het ombuigen van de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel. ”Wij vinden het belangrijk dat de ziekenhuiszorg nu en in de toekomst bereikbaar blijft voor iedereen. Als mProve gebruiken we de kracht van zeven ziekenhuizen om slimme oplossingen voor de zorg van morgen te realiseren. Want de zorg kan beter, slimmer én leuker. Met ons transformatieplan geven we hier versnelling aan”, vertelt Stefan Kroese, voorzitter van mProve.

De organisatie mProve is een innovatief samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en Zuyderland Medisch Centrum. Samen willen zij de toekomst van de zorg vormgeven en vernieuwing aanjagen met doeltreffende, schaalbare innovaties.