mProve doorloopt met succes snelle IZA-toets

11 januari 2024
mProve
Technologie
Nieuws

Het samenwerkingsverband mProve heeft de snelle IZA-toets met succes doorlopen met haar transformatieplan. Het plan richt zich op het ombuigen van de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel. Hierbij wordt met name gekozen voor een datagedreven aanpak op het gebied van passende zorg en wordt ingezet op innovaties op het gebied van arbeidsbesparende technologie. ”Wij vinden het belangrijk dat de ziekenhuiszorg nu en in de toekomst bereikbaar blijft voor iedereen. Als mProve gebruiken we de kracht van zeven ziekenhuizen om slimme oplossingen voor de zorg van morgen te realiseren. Want de zorg kan beter, slimmer én leuker. Met ons transformatieplan geven we hier versnelling aan”, vertelt Stefan Kroese, voorzitter van mProve.

De organisatie mProve is een innovatief samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en Zuyderland Medisch Centrum. Samen willen zij de toekomst van de zorg vormgeven en vernieuwing aanjagen met doeltreffende, schaalbare innovaties. Deze organisatie heeft onlangs een aanvraag ingediend voor transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het plan is via de snelle toets positief onlangs beoordeeld door zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en wordt nu verder uitgewerkt.

Dataplatform mPlify

Passende zorg speelt een grote rol in het plan van mProve. Het samenwerkingsverband wil, met het eigen dataplatform mPlify, bepalen wat nu feitelijk passende zorg is. Inzichten uit praktijk- en procesvariatie worden gebruikt om aantoonbaar de best passende zorg te bepalen. Hierdoor kunnen zorgprofessionals en patiënten samen de aanpak kiezen die het beste past. Goede voorbeelden worden verder opgeschaald en breed gedeeld, zodat ook andere zorgorganisaties hiervan kunnen profiteren.

Arbeidsbesparende technologie

Bij arbeidsbesparende technologie ligt de focus op slimmer en leuker werken voor zorgprofessionals. Hierbij wordt ingezet op innovaties die administratieve en ondersteunende taken van zorgverleners overnemen; hetgeen dankzij kunstmatige intelligentie ook steeds beter mogelijk wordt. Maar ook wordt er gefocust op technologie die patiënten in staat stelt zelf zorgtaken uit te voeren zoals bijvoorbeeld zelfmeten. Dat kan bijvoorbeeld thuis maar ook met bloedprikrobots of innovatieve zelfmeetkiosken. Door als mProve ziekenhuizen samen innovatieve oplossingen te scouten in de markt en innovaties gezamenlijk te introduceren, worden capaciteit en middelen efficiënt ingezet.

Transformatieplan mProve

Charlotte Oldenburg, strategisch manager regio bij VGZ vindt dit transformatieplan krachtig. “Mooi is dat mProve met ketenpartners slimme oplossingen doorvoert en daarmee onder andere de administratieve lasten verlaagt. Zo wordt er tijd vrijgemaakt die zorgprofessionals kunnen geven aan hun patiënten die écht zorg nodig hebben. Een voorbeeld is dat artsen en verpleegkundigen door de inzet van bepaalde technologie niet meer onnodig data over hoeven te typen. VGZ en Zilveren Kruis – die beide betrokken zijn bij dit transformatieplan – stimuleren actief dat zorgaanbieders slimme oplossingen van elkaar overnemen. Opschalen in plaats van één voor één zelf het wiel uitvinden. En dat is precies wat mProve met dit transformatieplan in gang zet.”

Hanneke van der Haar, directeur mProve voegt toe: “Door onze schaal, snelle kennisdeling en open houding hebben we als mProve een uniek verbeter- en innovatieklimaat gecreëerd. Dit zetten we graag in voor samenwerking landelijk en met ketenpartners in de regio om de gezondheidszorg slimmer te organiseren. We kijken ernaar uit om grote stappen te zetten en zo een bijdrage te leveren aan toegankelijke zorg nu en in de toekomst..”