Rijnstate publiceert kwaliteitsinformatie online

wo 10 juli 2024 - 15:35
Nieuws

Rijnstate heeft vorige week informatie gepubliceerd over de kwaliteit van de behandelingen in 2023 voor een groot aantal soorten kanker. Het gaat hierbij onder andere om de patiënttevredenheid, het aantal uitgevoerde behandelingen, de wachttijden en de resultaten van de behandelingen. Deze informatie geeft patiënten meer inzicht in wat ze kunnen verwachten. Zo kunnen ze zelf bewustere keuzes maken.

De kwaliteit van de zorg wordt landelijk in kaart gebracht door externe instanties in openbare databestanden die jaarlijks worden gepubliceerd. Op basis van die informatie zijn diverse websites gelanceerd die inzicht geven in de kwaliteit van de zorg per instelling. De bekendste zijn Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck, die onlangs zijn geüpdatet met nieuwe cijfers.

Eigen gegevens

Rijnstate vult de kwaliteitsinformatie die centraal wordt geregistreerd aan met eigen gegevens. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van PROM- en PREM-vragenlijsten. PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures en PREM voor Patient Reported Experience Measures. Met deze vragenlijsten wordt dus enerzijds gemeten hoe patiënten hun gezondheid en kwaliteit van leven ervaren (PROM) en anderzijds hoe ze het zorgproces hebben ervaren (PREM), bijvoorbeeld in hoeverre ze het gevoel hadden mee te kunnen beslissen. De resultaten zijn te vinden op de website van Rijnstate.

Volgens Rutger Koornstra, internist-oncoloog bij Rijnstate, is er steeds meer aandacht voor het bieden van inzicht in zorguitkomsten om patiënten een idee te geven van de zorgkwaliteit. “Wij onderkennen dit al langer en updaten jaarlijks de cijfers. Door de cijfers op onze eigen website te zetten, kunnen we ook beter uitleggen wat elk cijfer betekent. We doen dit inmiddels al acht jaar en daar zijn we trots op.”

Gelders samenwerkingsverband

Op het gebied van oncologie werkt Rijnstate samen met verschillende Gelderse zorginstellingen, te weten Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep. Deze samenwerking vindt plaats onder de naam ARTZ Oncologisch centrum. Binnen dit samenwerkingsverband delen werkgroepen van specifieke kankersoorten kennis en expertise met elkaar. Ook bespreken ze samen de uitkomsten van zorg. De kwaliteitscijfers over de oncologische zorg van ARTZ zijn terug te vinden op de website van ARTZ Oncologisch centrum.

Meer transparantie

Eerder dit jaar is een motie aangenomen waarin de kamer aan de regering vraagt om samen met Zorginstituut Nederland, de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en de Nationale Zorgautoriteit (NZa) concrete afspraken te gaan maken met zorginstellingen over transparantie en hier toezicht op te houden. Doel is om patiënten beter inzicht te geven in kwaliteitsverschillen tussen aanbieders in de zorg.

Wanneer zorgaanbieders verplicht worden meer transparantie en inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, snijdt het mes volgens Patiëntenfederatie Nederland aan twee kanten. Patiënten kunnen een betere keuze maken voor goede en passende zorg en zorgaanbieders worden gestimuleerd om (van elkaar) te leren en te verbeteren.