Zorgprofessionals maken met AI hun eigen chatbots

15 juni 2023
Chatbot
Nieuws

Bij Mayo Clinic creëren medisch professionals hun eigen chatbots die effectief ongelijksoortige interne patiëntgegevens kunnen doorzoeken en ontsluiten. De nieuwe AI-tool is afkomstig van Google en heet enterprise search. Volgens betrokkenen zijn de gebruikers van deze generatieve AI enthousiast over de nieuwe mogelijkheid die specialisten heel veel administratief werk uit handen neemt en zo de werkdruk aantoonbaar verlaagt.

Google timmert heel hard aan de weg met generatieve AI. Zo meldden we bijvoorbeeld onlangs al op dit kennisplatform dat Google’s Med-Palm met succes was geslaagd voor een doktersexamen. Maar er zijn inmiddels nog veel meer (generatieve) AI-tools en de stroom is nog lang niet opgedroogd. Zo kunnen medisch professionals dankzij de nieuwe Google-tool, enterprise search, sinds kort eigenhandig chatbots maken die helpen om patiëntinfo - óók ongelijksoortige- snel en effectief te ontsluiten. Zo’n handige oplossing die zorgt voor het omzeilen van tal van administratieve voetangels en klemmen, lijkt op het eerste oog sciencefiction, maar bestaat in de praktijk dus al ‘gewoon’.

Early adopter

Met de nieuwe AI-tool van Google, enterprise search, kunnen werknemers in de gezondheidszorg sneller een compleet beeld krijgen van de medische geschiedenis van een patiënt, beeldvormingsdossiers, genomics en labuitslagen. Ook is het mogelijk om betreffende data met een eenvoudige zoekopdracht effectief te ontsluiten, zelfs als de info in verschillende formaten en op verschillende locaties is opgeslagen. Mayo Clinic, een van de beste ziekenhuissystemen in de VS met tientallen locaties, is een early adopter van deze technologie en test deze voor Google. Doel van de kliniek is om het gebruik van generatieve AI in haar medische systeem te versterken.

Chatbots geven integrale info

Mayo Clinic zal de komende maanden verschillende gebruikerscasussen voor deze slimme chatbots testen. Een woordvoerder van Mayo Clinic is in ieder geval nu al enthousiast en stelt dat de nieuwe AI-tool medewerkers effectief helpt bij lastige administratieve taken, waardoor de werkdruk wordt verminderd. Wanneer een arts bijvoorbeeld informatie nodig heeft over een cohort vrouwelijke patiënten van 45 tot en met 55 jaar, kan die geïntegreerd worden opgevraagd. Via één gerichte zoekopdracht kan bijvoorbeeld alle benodigde info, bijvoorbeeld  inclusief mammogrammen en medische dossiers, worden ontsloten. Zo hoeft dus niet langer elke afzonderlijk element opgezocht te worden. Tevens kan een arts met de zelf op maat gemaakte chatbots passende klinische onderzoeken razendsnel vinden. "Het gaat veel tijd besparen, het gaat burn-out van artsen voorkomen en het gaat de administratieve overbelasting verminderen", vertelde Vish Anantraman, chief technology officer at Mayo Clinic in een interview met CNBC.

Google, AI en regelgeving

Google timmert druk aan de weg met de ontwikkeling van AI in het algemeen en in de gezondheidszorg in het bijzonder. Helemaal zonder slag of stoot gaat dat niet. Zo werd de techgigant Google, en dochteronderneming Deepmind in het bijzonder, in het VK in mei 2022 aangeklaagd voor het zonder toestemming gebruiken van vertrouwelijke medische gegevens van 1,6 miljoen patiënten. Actueler nog zijn de recente regels die in het Europees Parlement worden aangekondigd om AI strenger te reguleren en aan banden te leggen. Hoe dat er in de praktijk uit gaat pakken voor het gebruik van met name generatieve AI in de gezondheidszorg in Europa, moet nog even afgewacht worden.

Chatbots testen in veilige zandbakken

Google beseft zelf ook terdege hoe gevoelig AI ligt, zeker in een medische wereld waar nauwelijks ruimte is voor niet accurate uitkomsten of aantastingen van privacy. Aashima Gupta, global director of healthcare strategy and solutions bij Google Cloud, legt uit dat Google daarom expliciet kiest voor veiligheid boven snelheid bij de toepassing van de enterprise search-tool. Daarom heeft het bedrijf het beperkt tot het selecteren van early adopters zoals Mayo Clinic, in plaats van het concept meteen breder uit te rollen.

Een woordvoerder van Google stelt: "We nemen de privacy van patiëntgegevens zeer, zeer serieus, en onze behoeften van onze patiënten komen op de eerste plaats. Dat is een van de redenen waarom de gezondheidszorg in het algemeen erg voorzichtig moet zijn als industrie bij het adopteren van technologie die misschien niet volledig is getest, misschien niet volledig is doorgelicht.” Om die reden worden de nieuwe AI-gestuurde chatbots eerst uitgebreid getest in de scherp beveiligde omgeving van Mayo Clinic, waar zelfs speciale ‘veilige zandbakken’ zijn geplaatst zodat werknemers zonder zorgen de nieuwe tool kunnen uitproberen.