Combinatie RAM-IT & CuraTec biedt zorgaanbieders bredere IT-basis

do 24 augustus 2023
Combinatie RAM-IT & CuraTec biedt zorgaanbieders bredere IT-basis
ICT

Schaalvergroting is belangrijk om de groeiende uitdagingen in de zorg - in ieder geval deels - op te lossen met IT. Dat was na een eerste kennismaking in 2022 voor Wim Smeenk (CuraTec) en Arjan Poulissen (RAM-IT) reden om te gaan voor een fusie. Waar RAM-IT de zorg bedient met (beheer van) digitale werkplekken, infrastructuur, netwerken, applicaties en devices zoals pc’s en smartphones, doet CuraTec dit met onder meer alarmering, domotica en communicatie-oplossingen. Een goede match, waarbij meteen vooruit gekeken wordt, stelt Poulissen. “Samen gaan we zorgaanbieders helpen om inzichten uit data te halen waarmee zij zorgprocessen kunnen verbeteren.”

Smeenk en Poulissen hebben geen technische achtergrond. Dat maakt het mogelijk om op een andere wijze naar het nut en de toepassing van IT bij zorginstellingen te kijken, meent Poulissen. “Elke zorgaanbieder heeft IT nodig om succesvol te kunnen digitaliseren. Maar daarbij moet je wel duidelijk hebben dat IT slechts een deel van het antwoord is op alle uitdagingen in de zorg.”

Ook een deelantwoord is echter hard nodig, weet Smeenk na 30 jaar actief te zijn in de ICT en zorg. En samen kunnen RAM-IT en CuraTec dit beter realiseren. “We kunnen een bredere oplossing bieden met meer continuïteit voor onze organisaties. Bovendien haakt ons portfolio goed in elkaar, we bijten elkaar totaal niet.”

Grote vooruitgang
CuraTec focust zich op ouderen- en gehandicaptenzorg en bedient ook de jeugdzorg. Smeenk hierover: “We besparen eigenlijk arbeidsplaatsen waarvoor geen mensen te vinden zijn door de bekende groeiende personeelstekorten in de zorg. Dat doen we via een open source software-platform – IQ Messenger – waarop je allerlei oplossingen zoals slimme sensoring kunt aansluiten. Het soort merk maakt niet uit. Dat is een grote vooruitgang vergeleken met veel legacy-systemen die wij tegenkomen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat een verzorgende niet meer standaard alle kamers hoeft langs te gaan op een ronde, maar de aandacht kan geven aan waar er iets aan de hand lijkt.”

Adoptie is hierbij wel het sleutelwoord, meent Smeenk. “Wij hebben verstand van het zorgproces. Elke aanbieder zegt dat, maar wij hebben werknemers uit de zorg. Die zetten wij in voor adoptie van apparatuur tijdens en na de uitrol. Zo vergroot je de acceptatie van zorgtechnologie. Het gebeurt nog te vaak dat een aanbieder zorgtechnologie levert zonder aan de gebruiker te denken. En een zorgmedewerker is meestal geen techneut, die wil zich bezighouden met het zorgproces. Dan moet je niet alleen wijzen op de voordelen van nieuwe zorgtechnologie, maar ook het gebruik ervan zo makkelijk mogelijk maken.”

Vertalen impact zorgtechnologie
Poulissen benadrukt dat CuraTec dichter dan RAM-IT op de primaire processen zit en zo veel kennis heeft opgedaan over functionele vragen van zorgorganisaties en – professionals. “Dat maakt hen heel goed in staat om de impact van zorgtechnologie te vertalen naar de oplossing die ze uitrollen. En het gebruik van een open source platform zoals IQ Messenger zorgt ervoor dat de snelle ontwikkelingen op het gebied van alarmering en communicatie in de zorg ook snel doorvertaald worden. Je hebt als zorgaanbieder de vrijheid om te kiezen voor de beste oplossing voor een specifieke zorgvraag, ongeacht de hardware- aanbieder. Bij veel gesloten platformen heb je die vrijheid niet of minder.”

Elke zorgaanbieder heeft IT nodig om succesvol te kunnen digitaliseren

RAM-IT komt vanuit een hele andere kant: de digitale werkplek. Poulissen: “Er zijn veel aansluitpunten met CuraTec’s portfolio. Zorgaanbieders besteden steeds meer IT uit. Denk aan infrastructure-as-a-service (waarbij een IT-omgeving deels of geheel in een cloud-omgeving draait, red.). Op deze infrastructuur faciliteert een fysiek netwerk - bedraad, WiFi, mobiel of een combinatie – de IT-omgeving. Voor communicatie en voor de applicaties die medewerkers gebruiken. Veel van die applicaties worden ook door externe partijen zoals RAM-IT beheerd. En wij verzorgen vaak ook de devices waarop die applicaties gebruikt worden, zoals pc’s, tablets en smartphones.”

Het is de ambitie van RAM-IT om iedere zorgmedewerker te voorzien van een passende digitale werkplek. Waarbij de zorgmedewerker maximaal gefaciliteerd wordt, onafhankelijk van de locatie, rol en werkzaamheden van dat moment. Communicatie en alarmering verlopen via de netwerken die RAM-IT beheert; signalen van sensors komen binnen op applicaties en devices, met het door Curatec beheerde IQ Messenger als centrale hub. Poulissen: “Wij doen dus de achterkant van de IT – infrastructuur en netwerken en de voorkant – de applicaties en devices, maar missen een stuk in het midden – sensoring, alarmering en communicatie. Dat is waar CuraTec het ontbrekende deel levert en waar wij elkaar aanvullen.”

Eén aanspreekpunt
Een belangrijk voordeel van de fusie is dat zorgaanbieders straks één aanspreekpunt hebben. “Hoe meer aanspreekpunten je als zorgaanbieder hebt voor je IT, hoe complexer het wordt”, vervolgt Poulissen. Als wij dit door samenwerking of fusie beperken, voorkomen we dat IT-oplossingen langs elkaar heen werken en dat er naar elkaar wordt gewezen als er iets opgelost moet worden.”

Maar belangrijker is dat CuraTec en RAM-IT er samen makkelijker voor kunnen zorgen dat alle data die uit de primaire zorgtechnologie van CuraTec voortkomt, samengebracht en geanalyseerd kan worden. Smeenk: “Zo kun je met nieuwe inzichten zorgprocessen vereenvoudigen en cliënten meer op maat helpen. Zorgorganisaties kunnen hun mensen efficiënter inzetten, zorgprofessionals kunnen hun tijd kwalitatief beter besteden; de hulpverlening gaat meer naar de cliënten die deze hulp het hardst nodig hebben.”

Verder, zo stelt Poulissen, passen CuraTec en RAM-IT qua cultuur en zorgfocus goed bij elkaar. “Het blijft lastig om de behoeften van de zorg altijd 100 procent te begrijpen. Maar CuraTec is wel 100 procent op de zorg gericht, terwijl ook wij een duidelijke zorgfocus hebben. Samen doen we ons best om die zorgvraag te begrijpen met mensen die de zorg van binnenuit kennen. In de basis willen alle zorgprofessionals hetzelfde: hun patiënten en cliënten optimaal helpen, en daarin optimaal ondersteund worden zonder zelf techneut te hoeven zijn.”

Groeiend belang business intelligence
Smeenk verwacht dat de komende jaren het belang van business intelligence – het door Poulissen al vernoemde halen van inzichten uit data – in belang verder groeit. “We staan nog redelijk aan het begin. We leveren elke drie maanden rapportages op basis van alle data die onze sensors en andere systemen produceren en spreken deze rapportages door met onze klanten. Daar komen al inzichten uit, maar die zijn vrij reactief: reageren op storing, verbeteren van service levels. We willen proactief worden, door bijvoorbeeld signalen van sensors te combineren met bezettingsgraden. Zeker in de avond en nacht heb je vrij dure uren en een beperkte bezetting. Door signalen te vertalen naar waar alles goed gaat en waar er afwijkingen zijn – op basis van gedrag van cliënten- kun je zorgprocessen optimaal sturen. Door roosters beter in te richten bijvoorbeeld, maar ook door cliënten niet lastig te hoeven vallen wanneer er niets aan de hand is.”

Schaalvergroting is nodig om in deze ontwikkeling mee te gaan, benadrukt Smeenk. “Voor als je de resources wilt vrijmaken om met business intelligence aan de slag te gaan en om dataverwerking en – analyses zoveel mogelijk te automatiseren.” Hiertoe worden er nu al extra medewerkers aangenomen die zowel kennis van BI als de zorg hebben, voegt Poulissen toe. Samenwerking of fusie met een BI-partij kan nog volgen.

En BI betekent meer dan alleen goed bruikbare dashboards met inzichten opleveren, vindt Poulissen. “Je moet zeker in de eerste jaren ook samen met die zorg die data interpreteren om zorgprocessen te verbeteren. Wat zijn zaken die standaard elke dag om dezelfde tijd gebeuren, waar zitten juist de afwijkingen? Ook hier geldt dat wij niet de volledige oplossing kunnen bieden voor zorguitdagingen zoals stijgende zorgvraag en -kosten en een gebrek aan zorgprofessionals. Maar we kunnen er met deze fusie – en eventuele volgende vormen van samenwerking - en de stappen die we nog gaan zetten, wel een groter aandeel in leveren.” 

Overname CuraTec door RAM-IT
RAM Infotechnology (RAM-IT), aanbieder van clouddiensten voor de zorg, heeft afgelopen juli - met steun van aandeelhouder Keensight Capital - CuraTec overgenomen. De combinatie van RAM-IT en CuraTec, aanbieder van alarmsystemen en communicatie-oplossingen voor zorgorganisaties, moet de kennis en capaciteit vergroten om tegemoet te komen aan de uitdagingen waar de zorg voor staat. Bekende voorbeelden zijn stijgende kosten, tekort aan personeel en mantelzorgers, vergrijzing van de bevolking en de noodzaak om te bezuinigen.

De bijna 300 IT-experts van RAM-IT werken samen met grote zorgorganisaties aan het toekomstbestendig maken van hun digitale infrastructuur. De focus ligt op digitale werkplekken, applicatiebeheer, cybersecurity en netwerkbeheer. CuraTec levert IT-diensten aan zorgorganisaties op het gebied van zorgalarmeringssystemen, zorgdomotica, sensoroplossingen, telefonie en netwerkoplossingen.

De overname onderstreept een strategische ontwikkeling om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan automatisering binnen het primaire proces in de zorg- en medische sector. Het gezamenlijke doel is de zorg efficiënter te maken en betaalbaar te houden met behoud van kwaliteit van de zorg en aandacht voor de patiënt/cliënt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RAM-IT.