Wat de zorg kan leren van de innovatie in retail

vr 14 juni 2024
Wat de zorg kan leren van de  innovatie in retail
Technologie
Premium

De zorg staat voor enorme uitdagingen. De zorgvraag zal door de toenemende vergrijzing ook in de komende jaren blijven uitdijen. Tegelijkertijd is sprake van groeiende personeelskrapte, waardoor de continuïteit van zorg steeds meer onder druk komt te staan. Deze problemen zullen verder in omvang toenemen naarmate meer ouderen ook bij groeiende kwetsbaarheid thuis blijven wonen. Deze ontwikkelingen vragen om extra maatregelen om goed aan de zorgbehoeften van deze ouderen te kunnen blijven voldoen.

Toepassing van zorgtechnologie kan een grote rol spelen om deze problemen het hoofd te bieden. Hiervoor is voldoende proven technology beschikbaar, maar de zorg maakt hiervan nog onvoldoende gebruik. We weten precies wat de status van een Coolblue pakketje is, maar van een oudere (cliënt) thuis weten we vrijwel niets. Dit terwijl de mogelijkheden voor thuismonitoring er zijn en de noodzaak ervan duidelijk is1. De zorg kan veel leren van de retail. In dit segment zijn al vooruitstrevende stappen gezet die de zorg tot voorbeeld kunnen bieden.

Drie parallellen

Wat kan de zorg dan precies leren van de retail? Op basis van zijn ervaring ziet Arjan Kievits van IT-aanbieder Veducon drie parallellen. “Om te beginnen is er in de zorg – ziekenhuizen, verpleeghuizen, gezondheidscentra, et cetera – in toenemende mate sprake van systemen die áltijd moeten draaien”, zegt hij. “Ze mogen niet down, want dat compromitteert direct het zorgproces. In de retail geldt dit minimaal gedurende winkeltijden, want downtime heeft direct impact op de klantervaring en omzet, in de zorg in een aantal gevallen 24/7.”

Het tweede punt van overeenkomst is security, stelt Kievits. “Zowel de retail als de zorg hebben te maken met betaalsystemen en persoonsgegevens. De systemen hiervoor moeten in de zorg bovendien zowel bedraad als draadloos beschikbaar zijn. Het laatste zeker ook nu zorg steeds vaker in de thuissituatie wordt geleverd. De retail werkt daarnaast met camerasystemen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te kunnen garanderen en om van de winkel een smart space te maken middels data en insights. De zorg werkt met camera’s gekoppeld aan slimme software om de veiligheid van cliënten te kunnen garanderen en in sommige gevallen het aantal valse alarmen te reduceren.”

Het derde punt van overeenkomst is uiterst actu- eel, zegt Kievits: energiebesparing. “Alles moet werken, maar moet alles ook 24/7 werken? Door systemen op momenten dat dit mogelijk is op een lager niveau te laten draaien of uit te schakelen, kan energie worden bespaard. Net als de retail kan ook de zorg hier slim mee omgaan. Er zijn bepaalde access points die gedurende een aantal uren van de dag kunnen worden uitgeschakeld. Dat scheelt energie en CO2-uitstoot. In het cloud- managed Cisco Meraki-platform ligt hier steeds meer focus op en ook de zorg kan hiermee een goede businesscase maken.”

Cloud-platform als basis

Veducon heeft met de implementatie van het cloud-managed Cisco Meraki-platform heel veel ervaring opgebouwd bij grote aanbieders in de retail. De zorg kan hiervan leren, om een platform te creëren dat deze sector in het huidige en toekomstige werkveld hard nodig heeft. Veducon verbindt zijn gespecialiseerde netwerkkennis en -ervaring aan het netwerk van retailorganisaties om die een betrouwbare, schaalbare en veilige netwerkinfrastructuur te kunnen bieden, schetst directeur Frank Vergeer van Veducon. “Wat dit mogelijk maakt, is het cloud-managed Cisco Meraki-platform, dat wij als partner van Cisco implementeren en beheren. Een cloud-managed platform is onontbeerlijk om die netwerkinfrastructuur op een zo grote schaal te kunnen bieden.” 

als cliëntgegevens niet beschikbaar zijn, hindert dat de zorgverlening 

Op de bedrijven en organisaties waarvoor Veducon werkt, is schaalbaarheid zeker van toepassing.  Rituals bijvoorbeeld heeft wereldwijd duizend locaties. “Als je dat wilt beheren, is structuur essentieel”, zegt Vergeer. “Iedere locatie heeft als schil dezelfde, door Veducon ontwikkelde, API-portal op basis van het Cisco Meraki dashboard. De gebruiker heeft de mogelijkheid om relatief eenvoudig het netwerk uit te rollen en te beheren. We voorzien in een rechtenstructuur die de gebruikers toegang geeft tot het systeem in die mate waarin dat voor hun werk vereist is. En we bouwen op basis van behoefte en Cisco platforminnovaties steeds nieuwe functionaliteiten in.”

Het verschil maken

Het cloud-managed Cisco Meraki-platform is voor de zorg net zo interessant als voor de retail. “Op het punt van medische modaliteiten is de zorg zich ook wel bewust van de mogelijkheid die een dergelijke cloudoplossong biedt”, zegt Vergeer. “Maar als het aankomt op het punt van uniformiteit creëren, wordt nog vaak te laat de samenwerking gezocht.”

Sander ten Hoedt van Cisco vult aan: “We zijn hierover wel in gesprek met zorgorganisaties. En die zeggen ook: wij hebben verstand van zorg, jullie van digitalisering. Zo kunnen we werkelijk het verschil maken: complexiteit verminderen, stappen zetten van beheer naar regie. En dat is belangrijk, want als de cliëntgegevens niet beschikbaar zijn, hindert dat de zorgverlening. Daarin willen we een rol spelen. Net als in de milieuproblematiek die Arjan noemt.”

Beide zaken staan inmiddels ook echt wel voldoende op het netvlies bij de zorgpartijen, meent Ten Hoedt. De volgende stap is kijken naar schaalbare oplossingen. Dat is ook belangrijk om de nu bestaande personeelsproblematiek in de zorg het hoofd te kunnen bieden. “Terecht kijkt de zorg hierbij naar digitalisering. Daarin kunnen wij dus met ons cloud-managed Meraki-platform met geïntegreerde security en Cisco Spaces – ons smart building platform – een serieuze rol spelen. Dit dankzij de samenwerking met met Veducon voor de implementatie ervan.”

Internet en zorgdomotica in a box

Ook op het gebied van zorg verlenen in de thuissituatie kijkt Veducon naar de mogelijkheden hiertoe. Kievits hierover: “Het meest efficiënt is als je dat zo uniform mogelijk kunt aanbieden in de vorm van internet en zorgdomotica in a box. Er komt best wel wat bij kijken, maar de mogelijkheden om het betaalbaar en efficiënt neer te zetten zijn er. De radiologen zijn het aansprekende voorbeeld wat dit betreft. Zij hebben een uniform platform ontwikkeld in de coronatijd om thuis te kunnen werken. Nu die coronasituatie voorbij is, heeft dit een vaste plaats in hun werk gekregen.”

Vergeer vult aan: “in de retail kennen we al de mobiele set up voor pop-up stores. Iets dergelijks is ook denkbaar voor het bieden van een tijdelijk netwerk in de thuissituatie.” Denken in netwerken zal sowieso in de zorg een steeds grotere rol gaan spelen, stelt Ten Hoedt. “Het begon in de zorg met medewerkers meer flexibiliteit bieden op de werkvloer. Dus computers on wheels in het ziekenhuis en het verpleeghuis. Maar als je draadloze technologie gaat gebruiken, kun je daar ook meer mee doen. Bijvoorbeeld sensors koppelen waarmee je in de gaten houdt of cliënten in een verpleeghuis in de nacht niet gaan dwalen. Als een zorgorganisatie ziet dat dat kan, gaat ze vanzelf nadenken over de vraag wat ze nog meer op het platform kan laten landen.”`

Volgsysteem en sensortechnologie

Ook in sensortechnologie zit weer een overeenkomst met de retail, ziet Vergeer. “Met een volgsysteem kan een retailer in beeld brengen hoeveel mensen de winkel bezoeken, hoe lang ze binnen blijven, bij welke schappen ze de meeste tijd doorbrengen.”

Die technologie is terug te vertalen naar de zorg. Op de operatiekamer gebeurt dit bijvoorbeeld om bewegingen van professionals in kaart te brengen als basis om die te minimaliseren, om het steriele veld rond de patiënt minimaal te belasten. “Maar er zijn meer mogelijkheden”, zegt Ten Hoed. “Denk aan track and trace van medische hulpmiddelen (loMT devices) in het ziekenhuis. Of de mogelijkheid om aan persoonsalarmering te koppelen welke medewerker het dichtstbij is op het moment dat de cliënt hulp nodig heeft. Die mogelijkheden zijn er al. En vergeet niet sensortechnologie voor mensen met diabetes. Bij Cisco hebben we een team digitale versnelling dat er specifiek op gericht is zulke innovatieve initiatieven tot brede implementatie te brengen. Ook daarvoor is het schaalbaar netwerk nodig dat het cloud- managed Meraki- platform biedt.”

Essentieel hierbij is datasecurity, in de retail en natuurlijk de zorg, op basis van zero trust. “Cliëntdata zijn de kroonjuwelen van de zorg”, zegt Vergeer. “Ze bieden ongekende mogelijkheden om de zorg efficiënter te maken. Het is dus zaak ze optimaal te beschermen. Daarom is ons uitgangspunt ook: vanuit cybersecurity de use case vormgeven. We hebben daar vanuit de retail al heel veel ervaring mee. Die kunnen we gebruiken in de zorg, om het garanderen van de veiligheid van cliëntdata geen struikelblok te laten zijn bij de implementatie van de netwerkinfrastructuur die ze nodig heeft.” 

CV

Frank Vergeer is directeur/eigenaar bij Veducon.

Arjan Kievits is Senior Technical Consultant bij Veducon.

Sander ten Hoedt is Hybrid Work Lead bij Cisco.

Referenties

1. Link

Door innovation partner