6,5 miljoen subsidie voor strijd tegen kransslagadervernauwing

15 december 2023
CT
Nieuws

Het COMBINE-CT consortium, een publiek-privaat partnerschap gecoördineerd door Philips, heeft een subsidie van 6,5 miljoen euro van ontvangen. Het geld is afkomstig van het Innovative Health Initiative (IHI) en bedoeld om de diagnose en behandeling van vernauwingen van de kransslagaderen te verbeteren. Het consortium onderzoekt daarbij onder meer hoe CT-scans kunnen helpen bij het verbeteren van diagnose en behandeluitkomsten van deze vernauwingen.

De cijfers zijn verontrustend, want ongeveer 2,5% van de wereldbevolking heeft een vorm van vernauwing van de kransslagaderen en jaarlijks sterven meer dan negen miljoen mensen als gevolg hiervan. Het aantal patiënten zal naar verwachting verder toenemen door het groeiende aantal mensen met obesitas en diabetes. De zorgpaden voor deze aandoening verschillen per ziekenhuis en land, waardoor de uitkomsten voor patiënten en sterftecijfers verschillen. Momenteel ondergaat naar schatting 60% van de patiënten invasieve diagnostische ingrepen, die ze niet nodig hebben.

Zorgpad coronaire ziekten

Betreffende zogeheten coronaire hartziekten ontstaan wanneer vet en calcium zich ophopen in de slagaderen van het hart (slagaderverkalking), waardoor deze geleidelijk vernauwen en de bloedstroom belemmeren. Bert van Meurs, Chief Business Leader Precision Diagnosis and Image Guided Therapy bij Philips legt uit hoe het COMBINE-CT-project op termijn deze patiënten kan helpen. “Met het COMBINE-CT-project willen we het zorgpad voor de diagnose en behandeling van vernauwingen in de kransslagaderen verbeteren, de meest voorkomende hartaandoening. De introductie van nieuwe technologie levert meer gegevens op voor diagnose en behandeling, maar de uitdagingen op het gebied van interoperabiliteit zorgen ervoor dat deze niet volledig benut kunnen worden.”

“Door middel van het COMBINE-CT-project werken we samen met vooraanstaande ziekenhuizen en industriepartners om gegevensuitwisseling tussen verschillende afdelingen, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten, beter te laten verlopen. Zo kunnen artsen, verpleegkundigen en technici efficiënter en beter samenwerken om de zorg te verbeteren."

Kransslagadervernauwing

De huidige richtlijnen in de VS, EU en het VK bevelen Coronary Computed Tomography Angiography (CCTA) aan als eerste diagnostische test voor vernauwing van de kransslagaderen. Door een gedetailleerd 3D-beeld van de kransslagaderen te maken, worden  CCTA artsen in staat gesteld om te bepalen of de patiënt een invasieve procedure nodig heeft of een minder invasief zorgpad kan volgen. Ondanks het feit dat het wordt aanbevolen als de eerste diagnostische test, wordt CCTA vanwege uitdagingen in interoperabiliteit tussen systemen, apparaten en regio’s momenteel niet volledig benut.

COMBINE-CT & facts

Het COMBINE-CT consortium richt zich onder meer op het slim samenvoegen van CT-diagnostische gegevens en interventies voor toekomstbestendige cardiologische zorg met betrekking tot klinische workflow-uitdagingen. Het doel is om een geautomatiseerde workflow te creëren met behulp van CCTA, die onafhankelijk van de leverancier, speciaal voor patiënten met stabiele coronaire hartziekte. Samen zullen de partners de kracht van CT benutten om alle stappen in het zorgproces te verbeteren: van diagnose en patiënt-indeling tot het plannen van behandelingen, het doen van ingrepen en nazorg. Klinisch bewijs ter ondersteuning van de voordelen van CT in het zorgpad verkrijgt het consortium door middel van vijf multicenter klinische onderzoeken.

Het COMBINE-CT consortium bestaat uit onder andere Philips, Université Lyon 1 Claude Bernard en haar partnerinstelling Hospices Civils De Lyon, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Amsterdam UMC locatie AMC, University Clinic Cologne, Medical Research Infrastructure Development en Health Services Fund door het Sheba Medical Center, Cardiologie Centra Nederland, Novo Nordisk, Consorcio Centro de Investigacion Biomedica en Red M.P. en de EUPATI Foundation. 

Door innovation partner