Betere nazorg patiënten in Haaglanden middels één transfersysteem

do 15 april 2021 - 11:30
registratielast-zorg-1
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Ziekenhuizen en VVT-instellingen in de regio Haaglanden verdiepen hun samenwerking op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Zij gaan voor de nazorg van patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis het transfersysteem van het ZorgDomein-platform gebruiken. De verwachting is dat dit dubbele dossiervoering voorkomt en de registratielast vermindert. Ook moet het leiden tot betere zorg richting de patiënt door juiste zorg op de juiste plek te leveren.

De regio Haaglanden telt negen gemeenten met circa één miljoen inwoners: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, en Zoetermeer. Tot nu toe hanteerden ziekenhuizen en VVT-instellingen (Verpleeg-en Verzorgingshuizen, Thuiszorginstellingen) in de regio verschillende transfersystemen voor de overdracht van patiënten en hun gegevens. Gebrek aan interoperabiliteit per transfersysteem leidde in de praktijk vaak tot het handmatig overtypen van allerlei gegevens. Dit is zowel tijdrovend als foutgevoelig.

Efficiencyslag via één transfersysteem

Karen Raateland, zorgmanager patiëntenlogistiek van het Haaglanden Medisch Centrum, verwacht een efficiencyslag door via ZorgDomein data over te dragen. Zo zijn (transfer) verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn met de aanvragen doordat ze in één systeem werken. “Daarnaast zien we een flinke afname in het telefoonverkeer vanuit de verpleegafdelingen omdat het transferproces nu voor iedereen binnen het ziekenhuis inzichtelijk is.”

Binnen het samenwerkingsverband voor transfergegevens, waarin alle zorgsectoren van de regio zijn vertegenwoordigd, hebben partijen allemaal een bijdrage geleverd om tot deze succesvolle prestatie te komen. Jet Bavelaar, unithoofd bureau opname van het HagaZiekenhuis (Den Haag), schetst dat de crux van de implementatie van ZorgDomein zat in het op één lijn krijgen van alle partijen. “Dat is in de regio altijd een uitdaging, maar het is in dit project goed gelukt.”

Verbetering kwaliteit zorg

Volgens Klaas Smilde, bestuurder van VVT-aanbieder Respect toont de samenwerking dat gezamenlijk denken vanuit het belang van de patiënt ondanks de versnipperde natuur van de regio mogelijk is. “De patiënt is erbij gebaat dat de gehele keten zo is ingericht dat relevante gegevens snel, correct en volledig worden gedeeld. Door te kiezen voor een eenduidig systeem van gegevensuitwisseling verbeteren we de kwaliteit van zorg. Hiermee laten we als regio zien dat we intenties om kunnen zetten in daden.”

In de voorbereidingsfase richting één transfersysteem is veel aandacht geschonken aan het werkproces en de transmurale werkafspraken. Hierbij stond de uitwisseling binnen de driehoek ziekenhuis, VVT en huisarts centraal. Op basis hiervan zijn de samenwerkende partijen tot een standaard set van informatie gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat veel standaard informatie zoals de woonsituatie, gezinssamenstelling, lengte, gewicht en BMI van de patiënt automatisch vanuit de ziekenhuis systemen worden meegenomen in het plaatsingsverzoek.

Knelpunten in kaart

Arnold van Halteren, directeur van de Stichting Transmurale Zorg Haaglanden, onderstreept de pluspunten van de procesverbeteringen. “Het mooie is dat we de knelpunten in kaart brengen die de zorgverleners ervaren om deze vervolgens aan te scherpen en te verbeteren. Dit geeft onze zorgverleners het gevoel dat we samen echt stappen maken. In dit licht bezien is de ontwikkeling naar gestandaardiseerde gegevensuitwisseling een grote noodzaak. Ik vind het mooi om te zien dat we als regio zo’n stap durven te zetten.”