Declareer meer uren aan het bed

wo 31 mei 2017 - 07:59
Blog

Veel werkgevers bieden hun medewerkers tegenwoordig een online werkplek, waarmee ze gemakkelijk en veilig op hun tablet of smartphone kunnen werken. Maar benutten zij wel alle mogelijkheden van een online werkplek?

Zorgmedewerkers zijn medewerkers die vooral werken aan het bed van de patiënt. Ze zijn vaak voortdurend onderweg. De tablet of telefoon is voor mensen in dit soort beroepen een belangrijk hulpmiddel. Ze vinden er applicaties voor hun mail, planning en over hun patiënt. Organisaties moeten er dus ook voor zorgen dat ze een mobiele werkomgeving bieden met daarin de functies die relevant zijn voor de medewerker. Eigenlijk moet het niet uitmaken waar je bent. Overal moet je kunnen beschikken over de applicaties en de informatie om je werk veilig en snel te doen. Op een moderne online werkplek vind je alles wat je nodig hebt. Allereerst mobiel werken op een smart device, het bieden van taakgerichte applicatiefunctionaliteit en tenslotte veilige toegang tot je informatie.

Kansen om slimmer te werken blijven nog vaak onbenut

Dat is de theorie. In werkelijkheid beperken veel werkgevers het mobiel werken tot een minimum en worden applicaties vaak vergeten. Veel bedrijven denken ten onrechte dat een overstap naar een volwaardige online werkplek complex is. ‘Het gevolg is dat medewerkers bijvoorbeeld alleen maar werkmail kunnen openen op hun mobiele apparaat. Jammer, want zo blijven veel kansen om slimmer en efficiënter te werken voor deze medewerkers volledig onbenut.’ Hoe het beter kan, leg ik graag uit aan de hand van een voorbeeld uit de thuiszorg.

Sneller werken

Verzekeraars vergoeden werkzaamheden voor GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) -zorgtaken aan het bed van de cliënt. Voor een zorgmedewerker die vanaf kantoor nog allerlei werkzaamheden doet, kan de thuiszorgorganisatie geen rekening bij de verzekeraar indienen. Als de thuiszorgmedewerkster tijdens een cliëntbezoek het patiëntendossier van mevrouw Jansen kan openen en bijwerken op haar smartphone, dan is dat wel declarabel. En als ze meteen de medicatiegeschiedenis kan inzien of een aantekening in het dossier kan maken, dan werkt dat een stuk sneller en efficiënter voor de cliënt, zorgmedewerker en dus ook zorginstelling. Zo zie je dat een moderne online werkplek zichzelf terugverdient.

Security en compliance als topprioriteit

Natuurlijk moet veilig werken bij dit soort toepassingen topprioriteit hebben. KPN staat bekend als een professionele grootzakelijke dienstverlener. We hebben een team van ethische hackers die onze eigen diensten testen voordat we deze aan onze klanten aanbieden. Ook compliance is belangrijk. Onze diensten moeten natuurlijk voldoen aan certificeringen en compliance eisen voor de sector. Zo voldoen deze voor de zorg aan de algemene NEN certificeringen en de specifiek, NEN 7510 die gaat over informatiebeveiliging voor de zorg. Dat betekent dat onze systemen correct omgaan met vertrouwelijke zorginformatie. Data zijn veilig opgeslagen in lokale, datacenters die voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving.

Online werkplek die waarde toevoegt

Waar het uiteindelijk volgens mij om gaat, is dat de online werkplek een medewerker niet alleen laat ‘doorwerken’, maar dat hij of zij juist waarde toevoegt aan het werk. ‘Het doel moet zijn dat mobiel werken je juist méér laat doen, in plaats van minder. De kansen daarvoor liggen er, pak ze! Alle mogelijkheden van de online werkplek lees je op het zakelijk blog van KPN