KIK-V systematiek wordt uitgerold bij alle verpleeghuizen

1 maart 2024
KIK-V
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De uitwisselprofielen van KIK-V zijn inmiddels gereed. Zodoende kan dit programma, dat zorgaanbieders onder meer ondersteunt bij gegevensuitwisseling, worden uitgerold bij alle Nederlandse verpleeghuizen. Om deze grootschalige implementatie te realiseren zijn de adviseurs Annemiek Nelissen en Jos van Doorn toegetreden tot het implementatieteam; dat nu in totaal uit vijf personen bestaat. Hun extra expertise is belangrijk om de verpleeghuizen goed te begeleiding bij de adoptie van KIK-V.

Vanaf zijn aanvang in juli 2018 heeft het KIK-V programma gestaag vooruitgang geboekt. Het betreft de ontwikkeling van een gestroomlijnde systematiek voor informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties en ketenpartijen. Eind 2023 waren al ruim 125 zorgorganisaties bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. Naast verpleeghuizen zijn trouwens ook steeds meer andere zorgaanbieders geïnteresseerd in deze systematiek. Dit succes heeft zelfs geleid tot een gezamenlijk manifest,  dat werd uitgebracht in mei 2023. In dit manifest leggen betrokken partijen, zoals VWS, DSW en de Patiëntenfederatie, hun ambities uiteen om data-gedreven werkmethoden te bevorderen én administratieve lasten te verminderen.

Veertig koplopers KIK-V

De afgelopen jaren zijn binnen KIK-V op doeltreffende werkwijze en passende implementatieproducten ontwikkeld. Het implementatieteam kan met deze tools een grote groep zorgaanbieders adviseren en begeleiden. Belangrijk, want nieuwe kaders zoals het Integraal Zorgakkoord en Wegiz vragen expliciet om oplossingen zoals KIK-V. Mede door de stappen die circa veertig koplopers hebben gezet, is KIK-V duidelijk uitgegroeid tot een robuust programma waarmee zorgaanbieders efficiënt gegevens kunnen uitwisselen én meer inzicht krijgen in hun data.

Behapbare implementatie

Om het programma uit te rollen onder alle verpleeghuizen in Nederland, zijn Annemiek Nelissen en Jos van Doorn in februari 2024 dus als extra adviseurs toegevoegd aan het implementatieteam. Het implementatieteam van KIK-V zoekt de komende periode actief contact met zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties om hun interesse voor KIK-V te peilen en adviezen te geven.   

Annemiek Nelissen, die voorheen als product owner bij een verzekeraar werkte, vertelt op de website van KIK-V: “Veel mensen vinden IT erg imponerend en ingewikkeld. En om die reden zullen veel zorgaanbieders KIK-V nog niet de hoogste prioriteit hebben gegeven. Maar die aarzeling is onterecht: de KIK-V processen en technieken zijn heel begrijpelijk en helder uit te leggen, aan iedereen. En dat is mijn drive bij KIK-V: adviseren over de implementatie op een toegankelijke, behapbare manier.”

Grootschalige uitrol

De verschillende uitwisselprofielen zijn nu dus gereed en de verschillende koplopers hebben hun werk gedaan. Een groot aantal bevindingen uit de aanloopperiode zijn verwerkt, waardoor het nu tijd is voor een grootschalige uitrol van KIK-V. Adviseur Jos van Doorn heeft de nodige ervaring op het gebied van informatisering en zorgprocessen en begrijpt dat het voor veel organisaties een grote stap kan zijn om KIK-V te omarmen en daadwerkelijk datagedreven te gaan werken. “Maar met de begeleiding die wij als implementatieadviseurs kunnen bieden, is het te overzien. Voor aarzelende zorgaanbieders is het nu een goed moment om in te stappen. Huidige en nieuwe deelnemers van KIK-V kunnen namelijk op dit moment profiteren van adviezen van de implementatieadviseurs.”