Koploper onderzoek voor ouderenzorg innovaties

1 mei 2024
Ouderenzorg
Nieuws

Zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg start een onderzoek naar de schaalbaarheid van innovaties. Daarvoor heeft de zorgorganisatie vanuit Zilveren Kruis Zorgkantoor een koploperfinanciering toegekend gekregen. Deze financiering is bedoeld voor evaluerend ondezoek naar vier specifieke experimenten met innovaties, waaronder de Meekijkbril. Daarmee kunnen professionals met een specifieke expertise collega’s op afstand ondersteunen.

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke toegevoegde waarde innovaties hebben en in hoeverre ze de effectiviteit vergroten. Met de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek gaat Zilveren Kruis Zorgkantoor bepalen of deze innovaties al dan niet breder ingezet moeten worden en hoe een bredere implementatie vergemakkelijkt kan worden.

Effectiviteit Meekijkbril wordt onderzocht

Zoals gezegd is de Meekijkbril een van de innovaties die onderzocht gaan worden. “Wij hebben goede ervaringen met de Meekijkbril, bijvoorbeeld bij onze wondverpleegkundigen. Zij kunnen op afstand advies geven over een behandeling. Voordat je zo’n innovatie landelijk inzet, wil je zeker weten dat het écht werkt. En vooral ook met elkaar scherp krijgen wat de toegevoegde waarde is tijdens de cliëntreis en het zorgproces. De koploperfinanciering stelt ons in staat om dat verdiepend te onderzoeken en de uitkomsten te delen”, zegt Jirza Zwerver, programmamanager Samen Anders Leven en Zorgen bij ZuidOostZorg.

Met de koploperfinanciering worden behalve de Meekijkbril ook andere innovaties onderzocht, zoals sensortechnologie (optische sensoren), GPS-trackers voor mensen met dementie en hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. “Het zijn innovaties die mensen ondersteunen in hun privacy, hun vrijheid en hun zelfstandigheid. En ze kunnen, doordat ze een andere rol van zorgprofessionals vragen, de zorg mogelijk ontlasten qua inzet. Dat is nodig, want we hebben te weinig mensen om straks al die mensen de zorg te bieden die zij nodig hebben”, aldus Zwerver.

Innovaties als versneller van de zorgtransitie

De samenwerking tussen ZuidOostZorg en Zilveren Kruis Zorgkantoor loopt al geruime tijd. Samen hebben zij zich tot doel gesteld om goede zorg beschikbaar te houden. Daarnaast staat de samenwerking ook in het teken van de transitie van het zorglandschap en het breed delen van goede voorbeelden.

Met het toekennen van de koploperfinanciering benadrukt Zilveren Kruis Zorgkantoor dat men potentie ziet in de in de vier innovaties, omdat zij mogelijk de transformatie richting een toekomstbestendige ouderenzorg kunnen versnellen. De financiering is met name ook bedoeld voor kwalitatieve en kwantitatieve validatie van de vier innovaties. De implementatie van de innovaties wordt daarbij deels betaald uit middelen van Anders Werken in de Zorg Friesland. Via dit samenwerkingsverband worden de leerervaringen landelijk gedeeld, evenals op het recent gelanceerde platform Digizo.nu.

Het onderzoek naar de vier innovaties dat bij ZuidOostZorg wordt gedaan, is verbonden aan FAITH research. De betrokken lectoren Hans Drenth (Hanze) en Job van ’t Veer (NHL Stenden) werken hierin reeds samen. Om uiteindelijk de waarde van een innovatie definitief te bepalen, worden de evaluerende onderzoeken bij verschillende zorgaanbieders herhaald.