MedMij begint nieuwe ronde praktijkproeven

24 april 2019
Dokter-patient-1
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Afgelopen week was er een kick-off voor het uittesten in de praktijk van nieuwe MedMij-informatiestandaarden. Met verschillende partijen – zoals ICT-aanbieders, leveranciers van PGO’s en informatiesystemen (Xis) – wordt binnen het PROVES-programma van MedMij samengewerkt om de informatiestandaarden ‘Basisgegevens GGZ’ en ‘Vragenlijst’ technisch te beproeven.

Bij de nu aangekondigde proof of concept (PoC) zullen XIS-leveranciers of ICT-aanbieders zorgen voor de gegevensuitwisseling tussen bijvoorbeeld een ziekenhuis-, huisarts- of apotheekinformatiesysteem en een PGO. De PGO-leverancier levert een persoonlijke gezondheidsomgeving die gebruikt wordt in de beproeving.

De proof of concept – waarbij testdata gebruikt wordt – moet bijdragen aan het verder optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgorganisatie. De POC’s maken deel uit van het bredere MedMij-PROVES programma, dat in 2018 werd ingevoerd om praktijktesten uit te voeren.

PoC Zorgcommunicatie Platform

Het RZCC (regionaal zorgcommunicatiecentrum) liet eerder in april weten dat het met het Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) is geselecteerd als onderdeel van een pilot voor een gecontroleerde livegang binnen PROVES. RZCC, aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost Brabant, is naar eigen zeggen is geselecteerd omdat MedMij de manier waarop gegevens middels het RZP worden ontsloten naar de burger als kansrijk initiatief ziet.

Aan de pilot doen naast het RZCC ook stichting PAMM en Ivido mee (als leverancier van een PGO). Labuitslagen vanuit Stichting PAMM worden via RZP ontsloten naar Ivido. De labuitslagen zijn in deze pilot gericht op de medische microbiologie. Daarbij worden de labuitslagen granulair (als losse onderdelen) uitgewisseld.

Het doel van de regionale pilot is dus gericht op het aanbieden van labgegevens vanuit Stichting PAMM via het Regionaal Zorgcommunicatie Platform naar Ivido. Tijdens deze gegevensuitwisseling wordt het Afsprakenstelsel beproeft, het Regionaal Zorgcommunicatieplatform getoetst en getest of de labgegevens granulair in Ivido weergegeven kunnen worden. In dit proces wordt de ervaring van de zorgaanbieder en de patiënt uitdrukkelijk meegenomen, aldus het RZCC.

Praktijkproeven MedMij

MedMij heeft middels het programma PROVES in 2018 gewerkt aan het beproeven van de voorgestelde architectuur en technische specificaties: werken de ‘papieren’ afspraken van MedMij ook in de praktijk? MedMij wil in 2019 het afsprakenstelsel gecontroleerd via pilots naar productie brengen.

Er hebben al diverse pilots plaatsgevonden, zoals van de Reinier Haga Groep en Chipsoft in januari en afgelopen februari ook al met het RZCC. Ervaringen worden direct openbaar gedeeld om ook andere partijen die tegelijkertijd aan de slag zijn te helpen bij de uitrol en implementatie van het stelsel.