Ouderen langer en veilig thuis met domotica

do 29 september 2016 - 18:56
Blog

Domotica is een kreet die u veel voorbij hoort komen. Volgens Wikipedia betekent domotica: ‘het toepassen van elektronica ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning.’

Als je aan een installateur vraagt wat domotica is, dan zal hij inderdaad met de bovenstaande definitie komen.  Als je het aan de zorgmedewerker vraagt wat domotica is, dan zullen zij met een andere definitie komen. Zij verstaan er bijvoorbeeld videobellen of een alarmknop onder, maar in feite heeft ook dit niets met domotica te maken. Eigenlijk zijn beide losstaande technieken. Het wordt pas domotica als het aan elkaar wordt gekoppeld om processen te automatiseren!

Wat is domotica?

Domotica is een breed begrip. In essentie draait het om het verhogen van kwaliteit van wonen en leven. Het gaat bijvoorbeeld om systemen waarbij de voordeur ontgrendeld kan worden met de halszender van het alarmeringssysteem, een vingerafdruk of het presenteren van camerabeelden bij de entree, zodra er iemand aanbelt. Hoe het uiteindelijk wordt ingezet in de zorg verschilt per situatie. “In de intramurale zorg zie ik dat domotica meestal wordt gebruikt om de zonwering te koppelen aan het weerstation. Op deze manier hoeft de verzorging niet ieder appartement langs om de zonwering in- of uit te klappen als de zon wel of niet schijnt. Domotica biedt echter een veel breder pallet aan mogelijkheden die mensen helpen. Voor thuiswonende cliënten die slecht ter been zijn, is het bijvoorbeeld prettig dat automatisch de gordijnen worden gesloten, de verlichting op afstand kan worden bediend of een deur te openen vanuit het bed. Op deze manier kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen op een prettige en veilige manier, zonder dat het meer mankracht kost.”

Integratie van systemen

Bij Zetacom hebben we veel ervaring in het ontlasten van de zorg. Van Domotica weten we inmiddels al jaren dat het een goed en bewezen hulpmiddel is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonend oor alle systemen met elkaar te verbinden. “Je kunt bijvoorbeeld het intercomsysteem integreren met het alarmsysteem, sensornetwerk en met beeldcommunicatie. Als er wordt aangebeld, dan zou je dat beeld willen zien op zowel de video intercom aan de muur als op de set-top box van het zorg-op-afstand-systeem. Op deze manier kan men zien wie er voor de deur staat en de deur op afstand openen.” Het is echter ook mogelijk om nog intelligentere systemen te instaeren die waarnemen of iemand van zijn normale leefroutines afwijkt. “bijvoorbeeld een cliënt met een groot valrisico die midden in de nacht uit bed is gestapt en na een halfuur nog niet is teruggekeerd, of als een patiënt is gevallen. Dan dan wordt hun veiligheid vergroot als de verzorgende op dat moment een signaal krijgt. Via beelden kan de verzorgende zien wat er aan de hand is, de situatie inschatten en gericht actie ondernemen. Het koppelen van de systemen is niet ingewikkeld als je de techniek goed snapt, maar het vergt van de leveranciers dat wel zij hun systemen openstellen en bereid zijn om ook met andere leveranciers samen te werken. Auteur: Door Jean Middeldorp | Technisch Consultant bij Zetacom. Mail: middeldorp@zetacom.nl.