Philips en AWS gaan digitale pathologie in de cloud opschalen

13 maart 2024
Digitale-Pathologie-Philips-AWS
Digitalisering
Nieuws

Phlips en Amazon Web Services (AWS) hebben deze week bekendgemaakt dat de twee partijen uitgebreid gaan samenwerken om de groeiende behoefte aan veilige, schaalbare digitale pathologieoplossingen in de cloud te kunnen tackelen. Philips' bijdrage aan deze samenwerking betreft het inbrengen van haar leiderschap en de expertise van Philips op het gebied van de digitalisering van pathologie. AWS voegt daarbij haar expertise op het gebied van schaalbare, veilige cloudoplossingen.

Doel van deze samenwerking is het bevorderen van digitale pathologie, onder andere door te zorgen voor een efficiënte opslag, beheer en analyse van de groeiende volumes digitale pathologiedata. Daarnaast moet de samenwerking ertoe leiden dat pathologielaboratoria de efficiëntie van de workflow kunnen optimaliseren en de samenwerking tussen specialisten kunnen vergemakkelijken. Uiteindelijk moet daardoor een naadloze integratie met bestaande gezondheidszorgsystemen worden gerealiseerd zodat holistische patiëntenzorg geleverd kan worden.

Digitale pathologie

In Nederland stappen steeds meer laboratoria en ziekenhuizen over op digitale pathologie. De microscoop wordt feitelijk vervangen door het beeldscherm. Bij de overstap naar digitale pathologie worden afgenomen weefsels van patiënten voor onderzoek en beoordeling niet meer onder een microscoop gelegd. De weefsels, die nog steeds in zogenoemde coupes gesneden worden, worden dan met een scanner eerst gedigitaliseerd. Die digitale beelden worden vervolgens weergegeven op een beeldscherm waar de patholoog met zijn analyse aan de slag kan. Dit heeft als voordeel dat een diagnose sneller, nauwkeuriger en uniformer gesteld kan worden. Daarnaast vereenvoudigt deze nieuwe, digitale, werkwijze ook het delen van de beelden met collega-pathologen voor second opinion of multidisciplinair overleg.

Pathologie speelt dus een cruciale rol bij de diagnose en behandeling van een verscheidenheid aan ziekten, met name kanker. Zo'n 70 procent van de belangrijke medische beslissingen heeft betrekking op laboratorium- of pathologietests. Daarom is de beschikbaarheid van digitaal opgeslagen pathologiebeelden van groot belang. De opslag van die digitale pathologiebeelden brengt diverse uitdagingen met zich mee. Ziekenhuizen en laboratoria moeten steeds meer server- en opslagcapaciteit inkopen. Die noodzaak wordt versterkt door de komst van innovatieve kunstmatige intelligentie (AI)-modellen die naast veel digitale beelden (voor training) ook veel rekenkracht vereisen.

Cloud oplossingen

Hierdoor is bij laboratoria en ziekenhuizen een groeiende behoefte ontstaan aan schaalbare opslag om te voldoen aan nieuwe datavolumes en computerbronnen. Dit vraagt om uitbreiding van de mogelijkheden van traditionele on-premise oplossingen naar de cloud.

“Door de kracht van de cloud te benutten om de digitalisering van pathologie te versnellen, verbeteren we de kwaliteit van de patiëntenzorg door een grotere workflow-efficiëntie en samenwerking op schaal mogelijk te maken. Nu de vraag naar op pathologie gebaseerde diagnoses blijft toenemen, zien we digitale pathologie in de cloud als een cruciale factor voor productiviteit, schaalbaarheid en om de diagnostiek in de gezondheidszorg verder te transformeren door nieuwe wegen te openen voor onderzoek, onderwijs en de integratie van AI om de gezondheidszorg verder te transformeren. patiëntenzorg verbeteren”, aldus Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer en Chief Business Leader Enterprise Informatics bij Philips.

Philips en AWS

De samenwerking tussen Philips en AWS heeft veel potentie. Denk aan het faciliteren van grootschalige klinische onderzoeken, onderzoeken tussen meerdere instituten en zorgsamenwerking. Maar ook het aanmaken van complexe gevallen, ook in de kankerzorg. Philips gaat gebruik maken van AWS HealthImaging, zowel voor het optimaliseren als de schaalvergroting van de opslag. Daarnaast wordt deze oplossing gebruikt om AI en onderzoek in het hele gezondheidszorgsysteem mogelijk te maken om de analyse van pathologische beelden te bevorderen en klinische workflows te vereenvoudigen. Bovendien zal Amazon Bedrock, dat hoogwaardige funderingsmodellen (FM's) aanbiedt, de ontwikkeling en integratie van generatieve AI-applicaties ondersteunen.

“Zorgorganisaties profiteren wanneer leiderschap op het gebied van klinische workflows wordt gecombineerd met schaalbare cloudinfrastructuur. Door hun cloud-native oplossing voor bedrijfspathologie te bouwen op diensten als AWS HealthImaging en Amazon Bedrock, biedt Philips zijn klanten het beste van twee werelden. Veilig cloudgebaseerd aanbod komt tegemoet aan de groeiende vraag om meer gegevens op te slaan en te gebruiken, en door het digitaliseren van pathologieleiders in de gezondheidszorg kunnen AI en ML worden toegepast om betere inzichten te verkrijgen. We kijken uit naar de verdere samenwerking met Philips om de productiviteit te helpen verbeteren, onderzoek vooruit te helpen en uiteindelijk een nauwkeurigere en op maat gemaakte patiëntenzorg mogelijk te maken”, vertelt Tehsin Syed, GM van Health AI bij AWS.

Philips heeft al meer dan 300 klanten die de volledig digitale workflow van Philips IntelliSite Pathology gebruiken. Gecombineerd met Philips HealthSuite Imaging op AWS ter ondersteuning van radiologen, wordt een geïntegreerde diagnostische aanpak mogelijk gemaakt om artsen te voorzien van verbeterde diagnostische workflows en snellere toegang tot beelden vanaf elke locatie.