Technologie en Zorg, hoe gaat dat samen?

vr 3 februari 2017 - 12:08
Blog

We leven in een tijdperk van technologische dynamiek. Een dynamiek die een zichtbaar effect heeft in vrijwel elke industrie – ook in de zorg. Maar hoe wordt technologie gezien en geadopteerd door mensen in de zorg?

Het is mijn doel om met KPN de zorg elke dag een stukje beter maken. We willen onze zorgklanten écht vooruit helpen: van hoogwaardige datacenterdienstverlening waarbij wij een groot ziekenhuis helpen om hun infrastructuur te housen, tot en met Hartritmediagnostiek waarbij hartpatiënten op afstand gemonitord kunnen worden. Een rol die wij als KPN ook steeds meer aan zullen moeten nemen, heeft te maken met de bewustwording en de adoptie van techniek. Techniek is namelijk geen doel, maar een middel. En zodra wij de medewerkers in de zorg, leren omgaan met de vraag hoe zij techniek als optimaal middel kunnen gebruiken om zorg te kunnen verlenen, dan maken we de zorg écht een stukje beter. Bij adoptie komt meer kijken dan alleen zorgen dat de nieuwe techniek optimaal wordt gebruikt. Met New Technology Adoption (NTA) werken we aan kennis, houding en gedrag. Dat betekent dat de medewerker niet alleen weet hoe de technologie werkt, maar ook wordt meegenomen in de vraag waarom de nieuwe technologie er komt. Dit helpt de medewerker om bewustzijn te creëren hoe de betreffende techniek kan helpen in de taken van de medewerker. Ook wordt stil gestaan bij wat er van de medewerker zelf wordt verwacht, zodat deze door de tijd heen de binding met de technologische middelen blijft houden. In een 5-tal stappen nemen wij de klant mee om tot een succesvolle adoptie te komen. 1. Explore: Stakeholder- en impactanalyse. De impact van de nieuwe technologie kan voor elke medewerker of afdeling anders zijn. 2. Envision: ontwikkelen van een adoptieplan en een heldere roadmap, waarin communicatie, training en ondersteuning bij elkaar komen. Op basis van de eerdere stap zijn zogenaamde doelgroepen bepaald. Voor elke doelgroep zijn specifieke interventies in te zetten. 3. Voorafgaand aan de implementatie van de nieuwe technologie, besteden we in deze stap ruimschoots aandacht aan communicatie en interactie. We maken bekend voor welke technologie de organisatie heeft gekozen en waarom. En we maken expliciet wat de toegevoegde waarde voor elke medewerker is. Daarnaast beoordelen we of er nog aanpassingen aan processen of beleid nodig zijn voordat de nieuwe technologie werkelijk geïmplementeerd wordt. 4. Empower: In deze stap gaan parallel aan de implementatie de interventies lopen: trainingen, communicatie, 1-op-1 ondersteuning – alles wat nodig is om te motiveren en te stimuleren, toegesneden op de doelgroep. We volgen nauwgezet de afgesproken roadmap en monitoren steeds het effect. Blijkt aanpassing nodig om de doelen te halen? Dan doen we dat, in overleg met de klant. Aan het einde van deze stap zijn de medewerkers betrokken, weten ze waar ze aan toe zijn en zien ze de meerwaarde. 5. Engage: Tijd om zelf aan de slag te gaan! De betrokkenheid wordt verankerd in team- en persoonlijke plannen en in een duidelijke verandercyclus. De medewerkers ervaren nu echt de meerwaarde en vertalen het uit zichzelf door naar hun andere activiteiten en taken. De nieuwe technologie leeft bij de medewerkers en is onderdeel van hun dagelijkse routine geworden. Bij een zorginstelling (care) van ongeveer 900 medewerkers zijn we inmiddels begonnen met NTA. In samenwerking met de instelling is besloten dat alle 900 medewerkers getraind gaan worden op de verschillende type werkplekken die KPN levert. Zogenaamde ‘’superusers’’ worden met een separate training opgeleid. De superusers hebben zich vrijwillig aangemeld vanuit de instelling omdat ze graag een collega willen helpen en affiniteit hebben met ICT. Ook zal er tijdens de uitrol gebruik worden gemaakt van ‘’floorwalkers’’. Deze collega’s ondersteunen ter plekke de medewerkers die vragen hebben of ergens in vastlopen. Hierdoor ondervindt de bedrijfsvoering geen hinder en kunnen medewerkers altijd verder werken. NTA is een nuttige, zo niet essentiële tool om onze mooie producten ook daadwerkelijk optimaal te laten werken in de zorg. Een doel waar ik me samen met mijn KPN Zorg collega’s maar al te graag voor inzet. Wil je meer weten over New Technology Adoptation? Neem dan eens contact op Robert Perdon van KPN Consulting via 06 – 46 09 24 14. Dan kijk we samen wat we voor u kunnen betekenen.

Door innovation partner