Ziekenhuiszorg in Friesland moet veranderen

22 mei 2024
Nieuws

Vorige maand (April 2024) vond in Leeuwarden een bijeenkomst plaats over de routekaart naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg. Doel van de bijeenkomst was om zorgaanbieders, overheden en onderwijs te informeren en te horen wat zij als kansen en uitdagingen zien. De belangrijkste conclusie was dat de ziekenhuiszorg in Friesland moet veranderen, maar dat niet iedereen die noodzaak ziet. Die moet voor inwoners en een deel van de zorgmedewerkers duidelijker in beeld komen.

Als er niets verandert, zal het op termijn niet meer mogelijk zijn om inwoners uit Friesland en aangrenzende gemeenten in de eigen omgeving goede ziekenhuiszorg te blijven bieden. Het kernteam van ziekenhuizen en zorgverzekeraars dat zich bezighoudt met de toekomst van de ziekenhuiszorg, geeft de voorkeur aan een scenario waarin het aantal volwaardige ziekenhuizen in de regio wordt teruggebracht van vier naar drie. In dat scenario gaan Heerenveen en Sneek verder op een nieuwe locatie in Joure, blijft in Leeuwarden een topklinisch ziekenhuis en in Drachten een algemeen ziekenhuis. Dit traject naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg is een van de opgaven uit het Regioplan Friesland.

Meer zorg, minder personeel

Door vergrijzing zal de zorgvraag de komende jaren toenemen, terwijl het nu al beperkte aanbod aan personeel nog verder afneemt. Daardoor wordt het bijvoorbeeld moeilijk om op bepaalde terreinen voldoende operaties te kunnen doen en andere kwaliteitseisen te halen. Niet iedereen is daar echter van doordrongen. Er moet dan ook meer aandacht komen voor dit probleem.

Vragen die deelnemers aan de bijeenkomst zich stelden, waren onder andere: hoe houd je de zorg op niveau zolang het genoemde voorkeursscenario nog niet is geïmplementeerd? Hoe houd je de medewerkers gemotiveerd? En hoe neem je cultuurverschillen weg? Ook is er bezorgdheid over de reisafstand, die voor sommigen zal toenemen als ziekenhuizen samengaan. Tot slot vroegen enkele gemeenten meer aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het samenvoegen van twee ziekenhuizen.

Zorg samen organiseren

Volgens de deelnemers biedt een nieuw ziekenhuis allerlei kansen en mogelijkheden, zowel voor patiënten als voor medewerkers en het onderwijs. Verder werd vooral benoemd dat alle zorgaanbieders moeten samenwerken. Iedereen loopt tegen dezelfde problemen en uitdagingen aan. Het gaat nu te veel over de ziekenhuizen, terwijl het meer over het samen organiseren van de zorg zou moeten gaan, was de boodschap.

De deelnemers waren over het algemeen zeer te spreken over de bijeenkomst en deden het verzoek om vaker bijeenkomsten te houden en met elkaar in gesprek te blijven. De opmerkingen die gemaakt zijn, krijgen een vervolg bij de besprekingen over toekomstbestendige ziekenhuiszorg en de routekaart die hiervoor opgesteld is.

Ook in Zuid-Limburg wordt druk gesproken over het toekomstbestendig maken van de zorg. In het toekomstscenario dat voor die regio is ontwikkeld, blijven de huidige ziekenhuizen open, maar zal de complexe en intensieve spoedzorg worden geconcentreerd op één locatie.