Mark van Houdenhoven

Voorzitter Raad van Bestuur - Careyn

Vanaf 2004 ben ik als bestuurder verbonden geweest aan diverse ziekenhuizen. Ik promoveerde in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema zorglogistieke bedrijfsvoering. Van 2014 tot aan met 2023 was ik bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek. En sinds november 2023 ben ik voorzitter van de Raad van Bestuur van Careyn. Als bestuurder maak ik me sterk voor een innovatieve samenwerking met partners rondom de zorg voor de patiënt. Die samenwerking strekt zich uit van andere ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen tot industriepartners die zijn betrokken bij de zorg.

Efficiëntere en effectievere zorg

De gezondheidszorg is sterk in beweging, waarbij meerdere complexe organisaties met verschillende verantwoordelijkheden, vorm en inhoud geven aan de zorg voor patiënten.

Als bestuurder en bijzonder hoogleraar wil ik bijdragen aan het onderzoek hoe duurzame relaties kunnen worden gerealiseerd die bijdragen aan kwaliteit van leven in de samenleving, efficiëntere en effectievere zorg en aan innovatie. Ik pleit voor een betere samenwerking tussen instellingen onderling om de patiënt weer optimaal in het dagelijks leven terug te kunnen brengen.

Onderwerpen die ik in ICT&health wil oppakken, zijn onder andere: verbetering van het financieringsproces van de zorg, bedrijfsvoering van zorginstellingen, samenwerking tussen ziekenhuizen onderling en met de patiënt, waardebepaling van behandelingen en de financiering van innovatie door alle betrokkenen in en rond de zorg.

Duurzame toekomst gezondheidszorg

De centrale vraag binnen de kostenbeheersing van de gezondheidszorg is duidelijk: ‘Er zijn veel innovaties en je kunt ze onmogelijk allemaal doorvoeren. Dus we moeten keuzes maken. Hoe doen we dat?’

Ik ben verheugd mijn visie met u te delen. Op deze manier krijg ik de kans bij te dragen aan het debat over de duurzame toekomst van de gezondheidszorg en de wijze waarop de samenleving en zorgbedrijven kunnen bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners. ICT&health is daarvoor bij uitstek dé plek.’