U zocht naar "iza"

Er zijn 15 resultaten voor deze zoekterm.

Impuls voor cardiologische zorg Drenthe door IZA-gelden

(nieuws)

De cardiologische zorg wordt als het aan het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Dokter Drenthe ligt anders georganiseerd om zo de druk op de cardiologische zorg beter aan te kunnen. De zorginstellin... ma 8 juli 2024

Monitor Doelgroepen IZA vergelijkt zorgtoegankelijkheid en -kwaliteit

(nieuws)

Zorginstituut Nederland heeft met hulp en input van tientallen partijen in de zorg een ‘Monitor Doelgroepen IZA’ ontwikkeld. De monitor is een hulpmiddel om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg t... di 11 juni 2024

Nieuwe IZA Routekaart voor medisch specialistisch zorg

(nieuws)

De routekaart die de IZA-doelstellingen voor medisch specialistische zorg in kaart brengt, is geactualiseerd. Dit is mede gebeurd naar aanleiding van een bijeenkomst op 19 april waarbij meer dan honde... di 11 juni 2024

Betere samenwerking helpt realisatie IZA in regio's

(nieuws)

Leo Oudshoorn - Associate Partner Eraneos - is adviseur bij zorgorganisaties in het IZA-werkveld. Leo heeft lange ervaring op het gebied van regiosamenwerking, (digitale & data) strategie en (ente... di 30 april 2024

Besturingsproces IZA-regio versterken met subsidie

(nieuws)

Organisaties die stappen willen zetten met het opzetten en verstevigen van hun organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur in de IZA-regio, kunnen daarvoor tot 25 juni subsidie a... wo 24 april 2024

Brief zorgsector aan Plasterk: ‘Blijf IZA-uitvoering ondersteunen’

(nieuws)

Ondanks het feit dat onlangs het IZA-uitvoeringsakkoord is getekend, blijven zorgkoepels er toch op hameren dat de uitvoering van het integraal akkoord, ook door een nieuw kabinet, doorgezet moet word... do 1 februari 2024

Recente oplevering regioplannen is belangrijk onderdeel IZA

(nieuws)

Medio januari hebben alle regio’s hun regioplannen gepresenteerd. Deze plannen komen voort uit eerder gemaakte regiobeelden en vormen een belangrijk onderdeel van het IZA. Met de concretisering van de... di 23 januari 2024

IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend

(nieuws)

Op maandag 22 januari ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de IZA-partijen in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Elektronische gegevensuitwisse... di 23 januari 2024

mProve doorloopt met succes snelle IZA-toets

(nieuws)

Het samenwerkingsverband mProve heeft de snelle IZA-toets met succes doorlopen met haar transformatieplan. Het plan richt zich op het ombuigen van de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel.... do 11 januari 2024

Fusie Omring met het oog op IZA visie Eerstelijnszorg 3.0

(nieuws)

Met het begin van dit nieuwe jaar is ook de fusie tussen Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd (GCK) in Hoorn een feit. De fusie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De fusie... ma 8 januari 2024

Laatste IZA Thematafel 2023: ‘Op weg naar Uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling’

(nieuws)

Aan het einde van 2023 vond de vierde bijeenkomst van de thematafel Digitalisering en Gegevensuitwisseling plaats. Tijdens deze bijeenkomst bespraken verschillende IZA-partners de voortgang en lopende... vr 5 januari 2024

Virtuele Arkin Huis geslaagd voor snelle IZA-toets

(nieuws)

Het plan omtrent het virtuele huis van geestelijke gezondheidsorganisatie Arkin heeft met goed gevolg de snelle IZA-toets doorlopen. Dankzij deze positieve beoordeling van zorgverzekeraars Zilveren K... vr 20 oktober 2023

Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA

(nieuws)

Een jaar na het sluiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn er goede stappen gezet als het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Het gelijknamige programma (JZOJP) heeft een plek gekregen bin... di 3 oktober 2023

Demissionair kabinet mag IZA doorzetten

(nieuws)

Op woensdag 6 september presenteerde de Tweede Kamer commissie van VWS de thema´s in de zorg die wel of juist níet controversieel zijn. Net als bij de meeste andere Kamercommissies werd ervoor gekozen... do 7 september 2023

Noordwest Ziekenhuisgroep scoort op IZA en kan verder

(nieuws)

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een positieve beoordeling gekregen van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis voor de snelle toets van hun integrale transformatieplan. Bij dit plan is reken... wo 6 september 2023