In het volgende nummer...

15 februari 2024
In het volgende nummer...
Premium

Bianca Buurman, voorzitter V&VN: 'Maak zorgopleidingen gratis'

‘Meer ouderen en minder verpleegkundigen’, is een conclusie uit het rapport van de Staatscommissie over de demografische ontwikkelingen in Nederland. V&VN-voorzitter Bianca Buurman waarschuwt ervoor dat er tussen nu en vijf jaar 50.000 fte’s te weinig zullen zijn. Arbeidsmigratie is slechts een deel van de oplossing: de meesten gaan na enkele jaren toch terug naar land van herkomst. Buurman ziet dan ook meer heil in het gratis maken van zorgopleidingen. “Als beroepsvereniging vinden wij dat het nieuwe kabinet ons rapport goed moet bekijken als het gaat om de gevolgen van de ouder wordende samenleving. We hebben meer collega’s nodig en dat kan door zorgopleidingen gratis te maken.”

Ook pleit V&VN ervoor te investeren in het behoud van de huidige verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Dat kan door goede stagebegeleiding en door deze beroepsgroep ruimte te geven om – samen met de arts en leidinggevenden – mee te beslissen over de inrichting van het werk en gebruikmaking van zinvolle technologie. Wie deze zeggenschap heeft, stroomt minder snel uit, is de ervaring van Buurman.

ICT&health sprak met deze veelzijdige bestuurder over haar visie over de zorg van nu en de toekomst, welke concrete oplossingen V&VN voorstelt en wat zij verwacht van de overheid om zorgprofessionals voor het vak te behouden. Lees meer in ICT&health 2.

Nieuw raamwerk helpt bij waarderen e-healthtoepassingen

De huidige technologische vooruitgang heeft de ontwikkeling van een groot aantal e-health-instrumenten mogelijk gemaakt, waardoor gebruikers een breed scala aan opties krijgen. Slechts enkele daarvan ondergaan echter een deskundige beoordeling, en een aanzienlijke meerderheid komt niet verder dan de pilotfase omdat de meerwaarde ontbreekt, of er sprake is van implementatiebarrières. Om een aantal van deze uitdagingen aan te pakken, presenteert de studie ‘A sociotechnical framework to assess patiënt-facing e-health tools: results of a changing Delphi process’, een gevalideerd sociotechnisch raamwerk, dat uitgebreid rekening houdt met verschillende criteria voor het beoordelen van patiëntgerichte e-health-instrumenten. In ICT&health 2 wordt dit raamwerk meer diepgaand gepresenteerd.