Nieuw Europees project XpanDH moet gebruik Europese formaat aanjagen

do 13 april 2023
Nieuw Europees project XpanDH moet gebruik Europese formaat aanjagen
Overheid
Premium

Patiëntsamenvattingen delen en elektronisch voorschrijven. Deze diensten zijn al beschikbaar binnen MyHealth@EU1, de Europese infrastructuur voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens waarop ook Nederland is aangesloten. De komende jaren komen daar laboratoriumgegevens, medische beelden en verslagen, en gegevens over zeldzame aandoeningen nog bij. Om het gebruik van deze diensten en de infrastructuur nog verder te stimuleren, is project XpanDH opgezet door de Europese Commissie.

In 2021 publiceerde Nictiz het rapport ‘Waarom Europa?’. In navolging daarvan staat in de rubriek ‘Daarom Europa!’ in deze én komende edities van ICT&health één van de Europese projecten centraal. In deze editie kijken we naar XpanDH.

Rapport Waarom Europa: Link

XpanDH staat voor Expanding Digital Health through a pan-European Electronic Health Record Exchange Format-based Ecosystem. Oftewel: uitbreiding van digitale gezondheid via een pan-Europees ecosysteem op basis van het Europese uitwisselingsformaat EEHRxF. Het project dat twee jaar duurt, beoogt de genoemde diensten onder andere toegankelijker te maken voor zowel zorgverleners als Europese burgers. 

Dit project ligt in het verlengde van het doel van de Europese Commissie om bij te dragen aan een innovatieve en duurzame gezondheidszorg in Europa. Het zal de Europese lidstaten helpen te voldoen aan de eisen die vanuit het wetsvoorstel voor de Europese digitale ruimte voor gezondheidsgegevens EHDS (European Health Data Space) worden gesteld. Andere speerpunten van XpanDH zijn:

  • Opleveren van trainingsmateriaal voor zorgverleners, industrie en andere stakeholders.
  • Creëren bewustwording.
  • Opzetten van netwerk van early adopters om te leren van hun ervaringen.
  • Bewustmaken van eHN-beleidsmakers en -leden door hen te informeren en adviseren over potentiële nieuwe ontwikkelingen. 

Veelbelovende kick-off 
Op 15 en 16 februari beleefde XpanDH een ​​kick-off in Lissabon om te bespreken hoe te beginnen met de uitvoering van dit veelbelovende project. 26 partners uit 12 Europese landen waren aanwezig om samen het algemene doel van het project voor te bereiden: het ondersteunen en in staat stellen van individuen en organisaties om EEHRxF te adopteren. Men wil dit bereiken door gebruik te maken van een netwerk-van-netwerken-benadering en door een levendig ecosysteem te ontwikkelen.

Rol Nictiz binnen XpanDH
Binnen XpanDH houdt Nictiz zich vooral bezig met het verhogen van de bewustwording van de mogelijkheden van de genoemde Europese diensten, met name voor Nederlandse zorgpartijen. Ook inventariseert Nictiz wat de Nederlandse eindgebruikers nodig hebben voor het inzetten van het EEHRxF in Nederland en hoe het EEHRxF het beste kan aansluiten bij de zorgprocessen en databeschikbaarheid in Nederland. 

Door innovation partner