GZ-Punt: mentale veerkracht versterken, onnodige zorg voorkomen

13 april 2023
GZ-Punt: mentale veerkracht versterken, onnodige zorg voorkomen
Digitalisering
Premium

Met een onafhankelijk en online gezondheidsplatform werkt GZ-Punt op een vernieuwende manier aan mentale gezondheid. Vanuit een holistische blik en met de focus op positieve gezondheid. Onze droom: een digitaal netwerk waarin professionals gelijkwaardig samenwerken met mensen met een mentale (hulp)vraag. Met als doel onnodige zorg te voorkomen door mentale veerkracht te vergroten.

GZ-Punt wil de druk op de zorg verlichten door een fundamentele verschuiving van zorg naar preventie. Precies zoals ook het Integraal Zorg Akkoord (IZA) voorstaat. Inspiratiebron voor GZ-Punt is het gedachtegoed van positieve gezondheid. Daarin ligt de focus op zelfredzaamheid, gezondheid en preventie in plaats van op ziekte en curatie. 

Om die omslag te maken, faciliteert GZ-Punt een breed en onafhankelijk online gezondheidsplatform van preventie tot nazorg: GZ-Plein. Aanvullend ontwikkelen we door het hele land GZ-Hubs die het digitale aanbod versterken. 

GZ-Plein
Met de site GZ-Plein en met de GZ-apps geven we mensen de (digitale) tools in handen om zélf aan hun gezondheid en (mentale) weerbaarheid te werken: fysiek, emotioneel en sociaal. We brengen gezondheidspartners samen met mensen die mentaal sterker willen worden. Zo heeft straks iedere Nederlander toegang tot betrouwbare kennis over mentale thema’s en tot digitale zelfzorg en e-health-modules. Gratis en 24/7, via laptop, telefoon of tablet. Is zelfzorg alleen niet voldoende? Dan staat professionele hulp klaar met de beste begeleiding en behandeling. 

GZ-Hubs
Aanvullend op het digitale aanbod van GZ-Plein, zijn er de GZ-Hubs. Je kunt deze hubs zien als moderne, laagdrempelige mentale gezondheidscentra, zoals beschreven in het IZA. Hier bieden zzp’ers, ervaringsdeskundigen en organisaties een breed dienstenpakket op het brede vlak van (mentale) gezondheid. Denk aan docenten yoga, sport en mindfulness, maar ook aan voedingsdeskundigen, schuldhulpverleners, psychologen of psychiaters. Er zijn al GZ-Hubs in Utrecht en Wageningen, die in Sittard en Zwolle worden verbouwd. Ook Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Arnhem, Hilversum, Deventer en Amersfoort volgen. 

Keten optimaliseren
GZ-Punt werkt primair digitaal en datagedreven. In de komende jaren voegen we AI en data-management toe, zodat mensen de regie over hun eigen gezondheid nog beter kunnen voeren en bijvoorbeeld hun eigen gezondheidsgegevens kunnen monitoren. Nu al werken we aan het optimaliseren van zorgprocessen en logistiek. 

Met een groep huisartsen en praktijkondersteuners ontwikkelt GZ-Punt de digitale keuzetool GZ-Schakel om het verwijzingsproces te optimaliseren en mensen snel naar de juiste hulp te (be)geleiden. Onze ambitie is om naast zorg, welzijn en (fysieke) gezondheid meer domeinen aan te haken, zoals het sociaal domein, woningcorporaties en het onderwijs.  

Innovatief ecosysteem
GZ-Punt biedt zelf geen zorg, maar faciliteert de samenwerking tussen diverse partijen in een ecosysteem. Door vraag en aanbod te matchen brengen we de juiste mensen bij elkaar en voorkomen we onnodige zorg. Voor organisaties, professionals/zzp’ers en ervaringsdeskundigen biedt GZ-Punt een flexibele en vernieuwende werkomgeving, waarin je gelijkwaardig samen-

werkt met mensen met een hulpvraag. GZ-Punt ontzorgt met slimme techniek: bij het matchen van vraag en aanbod, afspraken- en consultatietools, administratie en facturering. Ook zorgen we voor (digitale) werkplekken en fysieke GZ-Hubs. Zo zorgen we voor werkgemak én werkplezier.  

GZ-Plein: online gezondheidsplatform

  • Betrouwbare kennis over mentaal welzijn op één centrale plek. 
  • Digitale zelfzorg 24/7.
  • Holistische blik, focus op positieve gezondheid.
  • Matching van vraag en aanbod.
  • Breed aanbod: van preventie tot specialistische zorg.

Meedoen?
Wil je deel uitmaken van een enthousiast en innovatief netwerk? GZ-Punt zoekt professionals en organisaties die onze visie delen op het brede vlak van (positieve) gezondheid en welzijn. Meer informatie vind je op www.gz-punt.nl. Of mail naar esmeevalk@gz-punt.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met GZ-Punt.