Samen de lente in

do 13 april 2023
Samen de lente in
Digitalisering
Premium

Onlangs sprak ik een huisarts die vertelde dat hij in twee praktijken werkt. In de ene praktijk kunnen patiënten telefonisch een afspraak maken bij de assistent. In de andere maken mensen zelf digitaal een afspraak; indien gewenst, kunnen zij via een triage-tool bepalen of een afspraak noodzakelijk is of dat een alternatief beter past.

Wat blijkt? In de telefonische praktijk wordt stevige druk uitgeoefend om een afspraak te krijgen: ‘Mensen belden gewapend met argumenten’. In de digitale praktijk blijken mensen beter voorbereid te zijn op het gesprek met de huisarts. Én komen mensen vaker met een vraag die ook echt bij de huisarts thuishoort. Kortom, eigen regie op het maken van een afspraak heeft positieve invloed op mensen. Het versterkt burgers en verlicht de werklast van de huisarts. Ofwel: samen slimmer.

Verdienmodel voor samenwerken
Het hebben van regie op het maken van een afspraak en nadenken over de vraag is niet genoeg. Je moet ook kunnen beschikken over de juiste informatie om mogelijkheden te verkennen en keuzes te maken. Dat is belangrijk in de relatie tussen professionals en mensen met een zorgvraag en in de relatie tussen professionals onderling. De kennis kunnen we verbinden, verrijken en vergroten door informatie uit te wisselen en daaraan betekenis te geven.

Dit is ook een van de drijfveren van Vinood Mangroelal, directeur van KPN Health. Hij is de bruggenbouwer die op de cover van deze editie prijkt. In zijn visie moeten we slimmer uitwisselen en daarin samenwerken. “We moeten toe naar het besef dat als je je eigen omgeving creëert, die niet koppelbaar is met andere systemen (en je dus niet gericht bent op samenwerking), dat je dan de zorg niet vooruithelpt.” Een oproep die mij uit het hart gegrepen is. Het doet mij verlangen naar een verdienmodel voor samenwerken, waarin samenwerken loont boven ‘je eigen ding doen’.

Van data basement naar datamanagement
Mijn mantra is: versterk de burger, verlicht de zorg. Dat zie ik als de grote gezamenlijke opgave. Een van de bijbehorende vragen is welke rol digitalisering hierin kan spelen. Daarover buigt de nieuwe directeur Informatiebeleid/CIO bij het Ministerie van Volksgezondheid zich. Bianca Rouwenhorst zet met haar directie in op de transitie van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. In deze ICT&health maken we kennis met haar.

Ik zou willen toevoegen dat het ook gaat over betekenis geven en daarmee over de bruikbaarheid van data. Data moeten mensen en professionals helpen. Een mooi voorbeeld hiervan is in deze uitgave te lezen: de persoonlijke digitale assistent die TNO heeft ontwikkeld om zorgmedewerkers te ondersteunen bij het omgaan met stress en vermoeidheid.

Het valt mij op dat er een omslag gaande is van het organiseren van technologie en beschikbaarheid van data naar het samen slim gebruiken. Van technologie als doel, naar gezamenlijke impact gerichte inzet ten gunste van het leven van mensen en werken in de zorg. Er waait een nieuwe lentewind die kansen biedt. We kunnen die samen verzilveren en vergroten. Veel leesplezier, hopelijk in het lentezonnetje!

Lea Bouwmeester