Communicatie is onmisbaar binnen de zorg

12 april 2024
Communicatie is onmisbaar binnen de zorg
Premium

Communicatie is onmisbaar binnen de gezondheidszorg. Het speelt een essentiële rol bij het verstrekken van optimale zorg aan patiënten, zowel digitaal als fysiek. Effectieve communicatie tussen zorgverleners, patiënten en hun families zorgt ervoor dat belangrijke informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt nauwkeurig wordt overgedragen en begrepen.

Communicatie verwijst naar het overbrengen van informatie, gedachten of ideeën tussen individuen of groepen, terwijl technologie verwijst naar de toepassing van wetenschappelijke kennis voor praktische doeleinden, zoals het ontwikkelen van tools en systemen voor communicatie. Technologie kan gebruikt worden om de manier waarop communicatie plaatsvindt te verbeteren, maar communiceert op zichzelf niet tussen mensen. Technologie is en blijft een middel, maar zien wij helaas nog te vaak als doel. 

Groeiende rol

Communicatie en technologie spelen een steeds grotere rol in onze gezondheidszorg en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ik noem hier een aantal manieren waarop communicatie en technologie goed kunnen worden ingezet binnen de gezondheidszorg:

  1. Telemedicine: telemedicine maakt het mogelijk om op afstand medische consulten te krijgen, wat vooral handig is voor mensen die in afgelegen gebieden wonen of voor mensen met beperkte mobiliteit. Dit kan de toegang tot zorg verbeteren en wachttijden verkorten.
  2. Elektronische patiëntendossiers: door het gebruik van elektronische patiëntendossiers kunnen zorgverleners gemakkelijk medische informatie delen en bijwerken, wat de coördinatie van zorg verbetert en de kans op fouten verkleint.
  3. Wearable technologie: draagbare technologie, zoals smartwatches en fitness trackers, kunnen worden gebruikt om gezondheidsgegevens van patiënten te verzamelen. Denk aan hartslag, activiteitsniveau en slaappatronen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de gezondheid van patiënten te monitoren en vroegtijdig in te grijpen bij eventuele problemen.
  4. Gezondheidsapps: er zijn talloze gezondheidsapps beschikbaar die patiënten kunnen helpen bij het beheren van hun gezondheid, zoals het bijhouden van medicatie, het monitoren van symptomen en het plannen van afspraken met zorgverleners.
  5. Online platforms voor gezondheidseducatie: door het gebruik van online platforms kunnen zorgverleners en patiënten gemakkelijk toegang krijgen tot educatief materiaal over gezondheid en ziekte, wat kan helpen bij het vergroten van gezondheidsbewustzijn en het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van patiënten.

Betere toegang

Door communicatie en technologie op een effectieve manier in te zetten binnen de gezondheidszorg, kunnen zorgverleners en patiënten profiteren van een betere toegang tot zorg, verbeterde communicatie en coördinatie, en een verhoogde kwaliteit van zorg. 

Het is belangrijk dat zorgverleners en instellingen blijven investeren in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve communicatie- en technologische oplossingen om de gezondheidszorg verder te verbeteren waarbij men te allen tijde rekening blijft houden met mensen met een fysieke of cognitieve beperking, mensen zonder internet, minder digitaal vaardigen, lager geletterden en anderstaligen. Want de communicatiemiddelen verbeteren, maar onze onderlinge communicatie verslechtert. Laten we er binnen de zorg vooral blijvend op letten dat er ruimte blijft voor het échte gesprek en dat begint met luisteren. Luisteren naar elkaars verhaal. 

Kortom, goede communicatie helpt bij het nemen van beslis- singen over de behandeling en het verloop van de ziekte. Daarnaast kan goede communicatie en het juist inzetten van technologie helpen bij het vertrouwen tussen zorgverleners en patiënten, de tevredenheid van patiënten verbeteren en de kwaliteit van onze zorg uiteindelijk verhogen. 

Together we care!