‘Digitalisering PROMS is grote stap vooruit met waardegedreven zorg’

15 juni 2023
‘Digitalisering PROMS is grote stap vooruit met waardegedreven zorg’
Digitalisering
Premium

Waardegedreven zorg is een belangrijk onderdeel van de patiëntenzorg van Maastro. Het concept ondersteunt het doel om de beste behandeling te bieden, met de minste bijwerkingen. Het is hierbij cruciaal om goed inzicht te hebben in de benodigde patiëntrelevante uitkomsten, waaronder ook de bijwerkingen. Voor het verkrijgen van deze uitkomsten maakte Maastro al langer gebruik van zogeheten PROMs-vragenlijsten (‘Patient Reported Outcome Measures’). Waar er nog tot voor kort sprake was van het versturen van de PROMs per post, heeft Maastro begin dit jaar de overstap gemaakt naar het volledig digitaliseren van deze PROMs. “Door nu te werken met het platform van ConsultAssistant, is het mogelijk om de bewerkelijke flow geheel te digitaliseren”, vertelt projectleider Iverna Nijsten.

“Als radiotherapeut-oncoloog ben je slechts zelden de hoofdbehandelaar van je patiënt”, weet Nijsten. “Als de bestraling achter de rug is, gaat de patiënt in een aantal gevallen weer terug naar de doorverwijzend arts. Toch is het belangrijk om erachter te komen welke impact de behandeling had op hem.”

Radiotherapeut-oncoloog Evert van Limbergen, opdrachtgever van het digitaliseringsproject, beaamt de woorden van Nijsten: “Door patiënten, meestal tot jaren na de bestraling, te vragen hoe het met ze gaat, verkrijgen we een steeds beter beeld van (late) bijwerkingen van de behandeling. Het digitaliseren van de vragenlijsten brengt voor ons een enorme toegevoegde waarde in dit proces.”

Tijdwinst
Het afscheid van papieren vragenlijsten levert een enorme tijdswinst en efficiëntieslag op in het proces en versnelt de reactietijd naar de patiënt, merkt Nijsten: “Voorheen kwamen er veel administratieve handelingen bij kijken, waar veel tijd in ging zitten. Zo moest bijvoorbeeld elke geretourneerde vragenlijst handmatig worden geregistreerd en gescreend of er hoge scores waren ingevuld. Nu geeft ConsultAssistent een verslag, voorzien van de belangrijkste aandachtspunten en grafieken over het verloop in de tijd. We kunnen nu sneller schakelen naar de patiënt.”

Inzichten bij start behandeling
Nijsten legt uit dat de verkregen inzichten uit de digitale vragenlijsten, die enkel vragen stellen die echt van belang zijn, meteen voorafgaand aan de start van de bestralingsbehandeling worden ingezet. Na de behandeling wordt de patiënt nog gemiddeld vijf jaar gevolgd met behulp van de vragenlijsten. “Als de patiënt laat weten dat hij mogelijke bijwerkingen ervaart van de bestraling, dan geven we dit door aan de behandelaar binnen Maastro. Dit kan aanleiding zijn dat de arts met de patiënt contact opneemt.”

“Middels het evalueren van trends in de ervaren klachten beschikken we over verzamelde data van groepen patiënten”, voegt Van Limbergen toe. Daardoor kunnen we de kwaliteit van de zorg evalueren en eventueel verbeteren.”

Door de versnelling in het digitale tijdperk raken steeds meer patiënten vertrouwd met technologie. Naast behandelaars zijn patiënten ook blij met deze ontwikkeling. Buiten het feit dat vragenlijsten veel laagdrempeliger kunnen worden ingevuld, kan men nu ook het verloop van zijn eigen gezondheid terugkijken. “Het zorgt ervoor dat de patiënt meer inzicht krijgt in wat de ziekte en behandeling bij hem teweegbrengt”, ziet Nijsten. In het kader van patiëntparticipatie bij Maastro wordt een actieve betrokkenheid van patiënten ook ondersteund door de voorzitter van de cliëntenraad, weet zij.

Toekomst waardegedreven zorg
Voor Maastro zijn de digitale PROMs-vragenlijsten een vooruitgang in de communicatie met haar patiënten, concludeert de projectleider. “In de toekomst bekijken we welke kansen de digitalisering van de PROMs nog meer kan bieden, zoals het invullen van de vragenlijst via een tablet in de wachtkamer of het breder inzetten van de digitale vragenlijsten met andere zorgverleners in de regio. Op deze manier worden binnen de radiotherapie steeds verdere stappen gezet in het toepassen van waardegedreven zorg.”