Politiek Den Haag: investeren in zorg nu cruciaal!

do 24 augustus 2023
Politiek Den Haag: investeren in zorg nu cruciaal!

Voor u zit een trotse voorzitter van de redactieraad van ICT&health, een ambitieus platform, geleid door mensen met passie en tomeloze energie om de zorg te transformeren. Ik ben trots op het team en de redactieraadleden die samen weer een prachtige, kleurrijke, interessante uitgave hebben gemaakt. Met inhoud die er toe doet in een tijd dat zorgtransformatie cruciaal is. Om ook in de toekomst zorg te kunnen blijven leveren met elkaar.

En dat we dat doen op een wijze waarop we de menselijke maat niet uit het oog verliezen, zoals Anneke Westerlaken, voorzitter ActiZ, het zo mooi verwoord in de coverstory van deze editie. De menselijke maat is een cruciaal kenmerk  van toekomstbestendige zorg. Een werkveld waarin medewerkers met plezier (samen)werken en naar waarde worden geschat. En waar de client de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. 

De omstandigheden op de krappe zorgmarkt vragen om de menselijke maat, maar zeker ook om innovatieve en creatieve oplossingen. Anneke slaat de spijker wat mij betreft op z’n kop. Zowel wat de menselijke maat betreft voor zorgprofessionals als cliënten, alsook het belang van innovaties.

Grote impact
Een oplossing voor een zorgprobleem hoeft zeker niet groots en meeslepend te zijn om grote impact te leveren. Dit bewijst bijvoorbeeld de HelpSoc (pagina 28-29), een hulpmiddel waarmee gemakkelijk compressiekousen aan- en uitgetrokken kunnen worden. De bedenkers ervan hebben, in mijn beleving zeer terecht, de Nationale Zorginnovatieprijs 2023 gewonnen. 

HelpSoc is een ‘simpele’ oplossing voor een groot probleem: circa 400.000 mensen in Nederland dragen steunkousen waarbij ze dagelijks door medewerkers van de Thuiszorg geholpen worden bij het aan- en uittrekken ervan. Door die HelpSoc kunnen mensen dit nu eenvoudig zelf doen, op hun gemak en in hun eigen tempo. Een innovatie die ook lichamelijke klachten en ziekteverzuim van zorgprofessionals helpt reduceren. En, ook zeer belangrijk, het tekort in de thuiszorg eigenlijk direct oplost. 

Van dit type innovaties, (ogenschijnlijk) simpel met groot effect, word ik nu echt enthousiast. Het gaat erom dat we met elkaar met dit soort relatief simpele oplossingen een antwoord hebben op alledaagse zorgtaken. Zodat er tijd overblijft voor aandacht voor patiënt,  nu en in de toekomst. 

Gigantische aantallen
We kampen momenteel met een tekort van zo’n 50.000 zorgprofessionals: dat gaat in 2031 naar een tekort van 140.000 mensen. Dat zijn gigantische aantallen! We moeten echter zorg blijven leveren. Daarom zijn juist dit soort relatief simpele oplossingen enorm belangrijk. Kleine oplossingen, die met elkaar samen bouwsteentjes vormen, om met elkaar die zorg ook daadwerkelijk te kunnen blijven leveren.

Er komen nu verkiezingen aan en dus worden er verkiezingsprogramma’s geschreven. Voor de zorg enorm belangrijk dat de partijen de zorg, in gerichte aandacht maar ook in geld, iets te bieden hebben. Het is evident dat we met elkaar moeten proberen de zorgkosten te begrenzen, maar tegelijkertijd moeten we ook denken in oplossingen. En dat betekent ook dat we moeten investeren in innovaties! Je moet de komende jaren extra blijven investeren in IT-innovaties om te zorgen dat zorgprofessionals willen en kunnen performen, nu in de toekomst. Met (werk)plezier en goed geëquipeerd, en daar zijn investeringen voor nodig!

Disruptieve transformatie

Een goed voorbeeld is het Nationaal Groeifonds, dat miljoenen investeert in Digital United Training Concepts for Healthcare (Dutch), het consortium dat opleidingen voor zorgprofessionals transformeert. Het fonds gaat 132 miljoen euro, waarvan de eerste 48 miljoen onvoorwaardelijk, investeren in innovatieve oplossingen voor de zorg. Dutch is een consortium van ziekenhuizen, EdTech en MedTech-bedrijven die samen staan voor een disruptieve transformatie van training en levenslang leren voor zorgprofessionals door middel van fysieke, digitale en virtuele leermiddelen.   

Een ongelooflijk mooi programma, dat de zorg in staat stelt om problemen op te lossen. Dit vraagt om een andere zienswijze en het zou prachtig zijn als dat meegenomen wordt in de verkiezingsprogramma’s. We hebben met elkaar gebouwd aan een prachtig zorglandschap met een geweldige eerste lijn en verpleeghuiszorg, maar dan is voor mij onbegrijpelijk dat we het daar juist nu laten lopen. Aandacht en dus ook geld hiervoor vergroot ook de wendbaarheid van deze organisaties. Zo gaat innoveren sneller en kunnen zorgorganisaties eerder reageren op veranderingen in de markt. Dus zeer gewaardeerde politici: mag het een onsje meer zijn voor de zorg? U krijgt er menselijke zorg voor terug, die beschikbaar blijft voor iedereen.