KPN Medische Berichtenservice is klaar voor opschalen

12 december 2018
KPN Medische Berichtenservice  is klaar voor opschalen
eHealth

KPN Health gaat zijn Medische berichtenservice binnen ZorgCloud (het E-Zorg netwerk van KPN Health), eerder dit jaar uitgetest samen met Copernicus en Ziekenhuis Gelderse vallei, landelijk uitrollen. Na de succesvolle pilot bij het ziekenhuis in Ede durft de health-dochter van KPN het aan om er nu bij meer ziekenhuizen mee aan de slag te gaan. “De belangrijkste voordelen die uit de pilot naar voren komen, zijn lagere kosten voor het berichtenverkeer en meer focus van het ziekenhuis op de zorg die het wil bieden,” zo stelt directeur Kees Donkervoort van KPN Health.

Januari 2018 ging Gelderse Vallei in zee met Copernicus (specialist in gegevensoverdracht via onder meer EDI en HL7) en KPN Health. Het doel: verlaging van de kosten voor het zogeheten EDIFACT-berichtenverkeer. Gelderse Vallei was hier namens IAZ (Inkoop Alliantie Ziekenhuizen) de partij die bereid was om een nieuw systeem te testen.

Bij het uitwisselen van gegevens gebruikt elk ziekenhuis een service die zorgberichten volgens de EDIFACT- of HL7-standaard kan versturen. Vaak gaat het om verschillende soorten brieven, laboratoriumuitslagen en andere correspondentie tussen zorgpartners. Een ziekenhuis wisselt veel informatie/berichten uit met veel verschillende partijen, zoals huisartsen, apotheken, verloskundigen, laboratoria en andere ziekenhuizen. Hoe vlotter zorgpartners informatie kunnen uitwisselen, hoe eerder een patiënt de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

In de praktijk werken deze zorgpartners met veel verschillende systemen, vertelde manager informatisering & automatisering John van Giessen van ziekenhuis Gelderse Vallei afgelopen april in ICT&health. “Ondanks dat we de EDIFACT-standaard gebruiken, moeten er voor bijna ieder systeem kleine aanpassingen worden gedaan om de berichtenstroom soepel te laten verlopen.” Dat kost geld, tijd en energie die beter te besteden is.

Gewoon één keer aan de bron invoeren voorkomt extra administratieve handelingen

Tevredenheid overheerst

KPN Medische Berichtenservice ging in januari 2018 live, te midden van zorgen bij veel medewerkers dat het extra werk met zich mee zou brengen. Drie maanden later overheerste de tevredenheid, vertelt Van Giessen. “We hebben nog geen problemen gehad en het overgrote deel van de berichten komt goed aan. We versturen zo’n 650.000 berichten per jaar. Het systeem werkt nu voor 97 procent van de berichten en we groeien langzaam naar de 100 procent toe.”

Inmiddels zit de KPN Medische Berichtenservice met dank aan de lessons learned in ziekenhuis Gelderse Vallei op de 99 procent, vertelt Kees Donkervoort, directeur KPN Health. “Dat maakt dat de Berichtenservice op basis van E-Zorg een goed alternatief geworden is voor bestaande berichtensystemen. Tijd dus om er landelijk mee de boer op te gaan.”

Opschalen Medische berichtenservice

Volgens Donkervoort zijn er nu gesprekken gaande met een groeiend aantal ziekenhuizen om de dienst op te schalen. “Daarbij helpt het dat Gelderse Vallei nu naar volle tevredenheid met het platform werkt. Zo stond ik in november samen met John van Giessen op een congres om te vertellen over de ervaringen met de berichtenservice. Dat zegt veel meer dan wanneer wij er als KPN over vertellen.”

Verbeterpunten pilot

De lessons learned van de pilot omvatten ook enkele verbeterpunten, stelt Donkervoort. Zo is er geen landelijke digitaal ‘ZorgAdresBoek’ waarin  de ‘technische’ mailadressen staan van bijvoorbeeld huisartsen en andere zorgpartners waar ziekenhuizen mee samenwerken. Verder bleek het in enkele gevallen ingewikkeld te zijn om informatie uit systemen van Gelderse Vallei via de berichtenservice terecht te laten komen in systemen van enkele aanbieders.

“Op dit laatste punt bleek het lastig te zijn om er achter te komen waar nu precies het probleem zat. Uiteindelijk hebben we door stug volhouden de vinger er achter weten te krijgen en zijn vrijwel alle issues opgelost. Daarom durf ik te zeggen dat we nu op die 99 procent zitten.”

Pleidooi landelijk ZorgAdresBoek

Het enige element waar KPN als technologie-aanbieder geen grip op heeft, is de door onder meer het ministerie van VWS en het Informatieberaad Zorg nagestreefde landelijke standaardisatie van vastleggen en uitwisselen van medische gegevens. Donkervoort pleitte er eerder dit jaar in ICT&health al voor dat technologie-aanbieders meer betrokken worden bij het Informatieberaad. Hij gelooft dat dit kan voorkomen dat leveranciers bij het ontwikkelen van een platform zoals de Medische Berichtenservice voor een voldongen feit worden gesteld.

“Nu was het zo dat we alle e-mailadressen van alle ontvangers van ZGV-berichten handmatig hebben moeten invoeren,” vertelt Donkervoort. “Dat is vrij veel werk. Het zou veel makkelijker zijn wanneer er een digitaal beschikbaar ZorgAdresBoek beschikbaar was waarin alle benodigde contactgegevens van zorgverleners in staan en door de zorgpartner zelf bijgehouden worden. Gewoon één keer aan de bron invoeren. Dat voorkomt extra administratieve handelingen en foutief overtypen.”

Belang van meer regie

Donkervoort heeft namens KPN Health onder meer bij het ministerie van VWS en bij toezichthouder Zorginstituut Nederland het belang benadrukt om meer regie te pakken en daarmee zaken zoals een landelijke ZorgAdresBoek mogelijk te maken. Het Zorginstituut zou daar al wel naar kijken. VWS lijkt echter wat terughoudend te zijn om de regie meer in handen te nemen dan dat het nu al doet binnen het Informatieberaad.

“Ik snap het op zich wel, nadat het landelijke EPD in 2011 door de Eerste Kamer is afgeschoten. Toch denk ik dat het goed zou zijn om er opnieuw naar te kijken of een strakkere regie digitalisering en standaardisatie versneld. Het is inmiddels al weer zeven jaar later. Overigens vind ik dat er al goede stappen gezet zijn met initiatieven zoals MedMij. Nu is het tijd voor volgende stappen. Ook begrijp ik dat de ministers inmiddels hebben aangegeven dat ze gaan kijken naar de mogelijkheid van meer regie oppakken.”

Door innovation partner