Toekomstperspectief ouderenzorg bij Cicero Zorggroep ‘Creativiteit en innovatie nodig om toekomstbestendig te zijn en blijven’

5 december 2019
Toekomstperspectief ouderenzorg bij Cicero Zorggroep ‘Creativiteit en innovatie nodig om toekomstbestendig te zijn en blijven’
Innovatie

Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden. Verpleeg- en verzorgingshuizen zoals we deze van vroeger kennen, bestaan niet langer. Alleen bij complexe zorgvragen waarvoor thuis onvoldoende ondersteuning is, kan een oudere terecht in een zorgcentrum. Het aantal werkenden in verhouding tot het aantal zorgbehoevenden daalt en de druk op personeel wordt groter. Cliënten hebben complexe zorgvragen, waardoor bijvoorbeeld het risico op vallen of verdwalen toeneemt. Zorgverleners hebben een grote verantwoordelijkheid en worden geacht de veiligheid van cliënten te waarborgen. Met een groeiend tekort aan zorgverleners een behoorlijke uitdaging. Is technologie de reddende engel?

Met 2.200 werknemers en 15 locaties verzorgt Cicero Zorggroep in een deel van Zuid-Limburg de ouderenzorg. Dé grote uitdaging voor Cicero is voldoende ‘handen aan het bed’ om welzijn met zorg te kunnen garanderen aan cliënten. Cicero speelt hierop in door onder meer nieuwe innovaties te omarmen. Door de inzet van technologie, het in dienst nemen van mantelzorgers en onderzoek naar de inzet van Spaanse verpleegkundigen gaat Cicero deze uitdaging aan. 

Voorop met zorgtechnologie

Al in 2013 is Cicero gestart met in het introduceren en implementeren van zorgtechnologie. Ingrid Lahaye, van origine verpleegkundige en al 30 jaar werkzaam bij Cicero, is vanaf de start betrokken geweest bij het traject. Inmiddels is Lahaye, net als drie collega-verpleegkundig projectmedewerkers, bezig met de uitrol van zorgtechnologie op de werkvloer. 

Als verpleegkundigen staan ze dichtbij de werkvloer en dit is volgens Lahaye ook cruciaal. “Doordat je volledig op de hoogte bent van het zorgproces op een afdeling, kun je goed inschatten wat de komst van technologie teweeg brengt in het huidige proces en hoe je dit verandertraject voor de zorgmedewerkers goed kunt begeleiden.” Inmiddels is op vijf Cicero-locaties de geselecteerde zorgtechnologie volledig geïmplementeerd. 

Efficiënter met monitoring

Op de psychogeriatrische afdelingen hangt op iedere kamer een camera. Per cliënt wordt multidisciplinair en in overleg met cliënt en naasten afgesproken of en wanneer camerabeelden te bekijken zijn. Wanneer een intramurale cliënt langer dan nodig in de badkamer verblijft, of ’s nachts het bed of de kamer verlaat, wordt dit opgemerkt door een monitoringssysteem en krijgen zorgverleners een melding op hun telefoon. Dit kan immers betekenen dat de cliënt is gevallen of verdwaald is en hulp nodig heeft. 

Waar zorgverleners vroeger rondes maakten in de nacht en bij cliënten gingen kijken, kunnen zij nu vanaf de telefoon tijdens hun reguliere werkzaamheden of vanaf een centrale zorgpost inzicht krijgen in de situatie van de cliënt. Hierdoor wordt de cliënt niet onnodig gestoord, worden onnodige loopbewegingen gereduceerd en kan met veel aandacht in het moment bij de cliënt gewerkt worden. 

Door de inzet van cameramonitoring kon het aantal nachtdiensten gereduceerd worden van drie naar twee per etmaal, waardoor overdag meer inzet beschikbaar was. Door toenemende complexiteit van zorg is het aantal nachtdiensten inmiddels weer opgeschaald naar drie per etmaal. De vraag is echter of, zonder de inzet van technologie, niet veel meer inzet nodig zou zijn ’s nachts.

Vrijheid door technologie

Om de veiligheid van cliënten met vergaande dementie te garanderen, is een gesloten afdeling vaak onvermijdelijk. Steeds meer instellingen maken tegenwoordig gebruik van cameramonitoring en leefcirkels, waardoor cliënten toch zoveel mogelijk in vrijheid kunnen leven. Cliënten bij Cicero krijgen een pols- of halszender.

De gebouwen zijn opgedeeld in verschillende zones en per cliënt wordt, in overleg met arts, cliënt en naasten, aangegeven waar hij of zij zich veilig vrij mag bevinden. Gaat de cliënt buiten deze leefcirkel, dan krijgen de zorgverleners hiervan een melding op de telefoon. Ook kan de voordeur, indien nodig, automatisch sluiten bij het betreden van de entreezone.