Balans tussen vrijheid en veiligheid in verpleeghuis

11 december 2020
Balans tussen vrijheid en veiligheid in verpleeghuis
Innovatie
Premium

Toezichthoudende technieken in een verpleeg- of verzorgingshuis kunnen de zorg verlichten en verbeteren. Mits ze zijn ingebed in een duidelijke visie op zorg, passen in de infrastructuur en worden gedragen door medewerkers. Met als bijkomende plus: een stuwmeer aan data die antwoorden kunnen geven op vragen die we nu nog niet kunnen bedenken.

Dat is de conclusie van Ad Blom, programma- manager Innovatie en Nico Drost, manager I&A, werkzaam bij Pieter van Foreest. De organisatie biedt zorg en wonen voor ouderen in de regio Delft, Oostland en het Westland. Op de circa 25 locaties zijn 3.400 medewerkers werkzaam. Innovatie staat hoog op de agenda bij Pieter van Foreest, niet als los aandachtsgebied maar in samenhang met de andere strategische doelstellingen.

Binnen de innovatie zijn vier ontwikkellijnen geformuleerd: Zorg voor vrijheid en veiligheid, duurzaamheid, ICT en nieuwbouw, aldus Blom. “Wat de zorg betreft hanteren we als motto: ‘Ik en zo thuis als mogelijk’. We bieden niet alleen zorg en verpleging, maar hebben vooral aandacht voor het welbevinden van mensen. Door het landelijke beleid dat mensen langer thuis wonen, verhuizen mensen op hogere leeftijd en ook met steeds meer problemen naar ons. Vaak is er sprake van dementie, in combinatie met andere gezondheidsklachten. De tijd die nog rest in het verpleeghuis, is in de loop der jaren steeds korter geworden. Gemiddeld woont een bewoner acht tot negen maanden in een van onze locaties. Die periode willen we zo veilig maar zeker ook zo prettig mogelijk maken.”

Bij die visie past een vanzelfsprekende kanteling van het organisatiemodel: van het medische naar het psychosociale model. De medische zorg is ondersteunend bedoeld - mensen worden niet meer beter. Daarom is de focus verlegd naar huiselijke zorg. Huiselijk wil zeggen: kleine wooneenheden met kleine teams van vaste gezichten. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig. In de hele VVT-sector is sprake van dubbele vergrijzing. Niet alleen de bewoners zijn ouder, maar ook de medewerkers. Daarnaast is er sprake van ontgroening van het personeelsbestand, er komen helaas weinig jonge mensen bij. Blom hierover: “Hoe kunnen we medewerkers ondersteunen met techniek in hun dagelijkse werk? Dat is één van de kernvragen in onze regiegroep Innovatie.”

Telecare IP fundament

Het antwoord ligt deels in het toepassen van toezichthoudende technieken. Het gaat dan onder meer om sensortechnologie, valdetectie, dwaaldetectie en cameratoezicht. Manager I&A Nico Drost: “Toezichthoudende technieken passen we op veel locaties toe, in verschillende mate van uitgebreidheid. Daar zit een opbouw in. Dit jaar hebben we op drie locaties toezichthoudende technieken op een ‘next level’ ingebouwd, in samenwerking met onze vaste leverancier Ascom. We hebben een roadmap opgesteld en hopen volgend jaar nog vier locaties op het ‘next level’ te krijgen. Of dat lukt hangt af van de beschikbare capaciteit. Belangrijk is dat het om maatwerk gaat. We gaan niet zomaar overal camera’s ophangen.”

Ascom heeft Telecare IP als fundament voor toezichthoudende technieken neergezet. Dit platform maakt het mogelijk dat het juiste alarmbericht op de juiste moment bij de juiste persoon komt. De toepassing maakt het mogelijk om per bewoner in te stellen welke berichten nodig zijn. Als de bewoner achteruit gaat en er is intensievere zorg nodig, dan kunnen de frequentie of de aard van de meldingen eenvoudig worden aangepast.