‘Subsidie digitale gegevensuitwisseling geboortezorg nu regelen’

11 december 2020
‘Subsidie digitale gegevensuitwisseling geboortezorg nu regelen’
Financiën
Premium

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. In de dagelijkse praktijk van netwerkzorg, ongeplande zorg en soms acute zorg, willen zorgverleners op elk moment de juiste, actuele informatie over hun cliënt op hun scherm kunnen zien. VWS heeft daarom een VIPP-subsidie beschikbaar gesteld voor versnelling van digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. Wat zijn de ervaringen van de regio’s die de subsidie VIPP Babyconnect aanvragen of al hebben ontvangen?

Onder de stimuleringsprogramma’s voor digitale gegevensuitwisseling (VIPP) valt ook de geboortezorg. VIPP Babyconnect is het programma voor de geboortezorg. Professionals uit de geboortezorg werken in regionale partnerschappen samen met programmabureau Babyconnect aan gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.

Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.
Op dit moment is die overdracht vaak nog niet goed geregeld. Zwangere vrouwen en moeders hebben te maken met verschillende zorgverleners die onderling patiëntinformatie niet of beperkt digitaal kunnen delen omdat hun informatiesystemen onvoldoende op elkaar aansluiten. Medische gegevens worden nog vaak mondeling doorgegeven of per e-mail of fax gedeeld, wat de kans op medische fouten vergroot en inefficiënt is.

Regionale partnerschappen
De subsidie voor digitalisering van de gegevensuitwisseling wordt toegekend aan de penvoerder namens de regionale partnerschappen. Dit zijn samenwerkingsverbanden van minimaal drie verloskundige samen- werkingsverbanden (VSV’s) of integrale geboortezorgorganisatie (IGO’s), als zij dit gezamenlijk voor hun regio regelen.

In het licht van de toekomstige verplichting tot gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling (de Wegiz), is dit het moment om het te regelen met subsidie. Gezien de benodigde voorbereiding – het starten van de samen- werking binnen een regionaal partnerschap – begint de tijd te dringen om nog tijdig een aanvraag in te dienen.

De eerste regio’s hebben al subsidie ontvangen en zijn aan de slag. Een aantal andere regio’s is druk met de voorbereidingen om de subsidieaanvraag in te dienen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Samenwerking kleine 100 zorgverleners
De regio Noord-Holland Noord is koploper in de implementatie van digitale gegevens- uitwisseling in de geboortezorg. Bijna 100 zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, echocentra, kraamzorg- organisaties en de jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland Noord hebben zich gecommitteerd aan het programma. Als eerste regio in het land hebben zij de door VWS beschikbare subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen.

"Als ik een zwangere zie, krijg ik een stapel papier met informatie"

Evelien Timmerman, gynaecoloog Dijklander ziekenhuis: “Als ik een zwangere zie, krijg ik een stapel papier met informatie waarvan ik een groot deel moet overtypen. Daarmee ben ik én tijd kwijt ben, én kan ik fouten maken, maar ik baseer hier vervolgens wel mijn beslissing op. Dat kan anders en daarom doen wij mee.”