2.500 patiënten, 16 ziekenhuizen gebruiken MijnIBDcoach

23 januari 2019
ICThealth-mijnibd-e1548699141616
Monitoring
Nieuws

De eerste 25 IBD-patiënten van Ziekenhuis Amstelland hebben vorige week MijnIBDcoach in gebruik genomen. Deze e-health toepassing bestaat uit een beveiligde, persoonlijke online pagina en helpt patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De toepassing wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis, patiëntenvereniging CCUVN en e-health aanbieder Sananet. Tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie in Den Haag vertelden zij over de voortgang van de uitrol van MijnIBDcoach.

MijnIBDcoach is een e-health-toepassing die de begeleiding ondersteunt van patiënten met een chronische darmaandoening. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn de twee voornaamste vormen van chronische ontstekingsziekten van de darm en worden meestal afgekort tot IBD (inflammatory bowel disease). Ruim 80.000 mensen in Nederland hebben last van IBD-aandoeningen en dit aantal groeit. IBD begint vaak al op relatief jonge leeftijd (tussen 15-40 jaar) en heeft in veel gevallen een grote, negatieve impact op de kwaliteit van leven.

Amstelland verwacht dat de patiënt via MijnIBDcoach meer leert over IBD en zijn/haar IBD onder controle kan houden. Ook is er de verwachting van meer betrokkenheid van patiënten bij de behandeling. De MDL (maag, darm, lever)-artsen en IBD-verpleegkundigen zijn volgens het ziekenhuis blij met de start van dit project. “Patiënten zijn beter op de hoogte van hun behandelplan en hebben meer regie. Daarnaast kunnen we de zorg beter afstemmen op de individuele behoeften van de patiënt”, stelt Marieke Gielen, MDL-arts.

Mijn IBDcoach is al bij meer ziekenhuizen in gebruik. Zo besloot in juni 2018 het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) om de online ondersteuning aan te gaan bieden. Het ziekenhuis hoopt dat uiteindelijk een grote meerderheid van de 1.600 patiënten die wegens een IBD-aandoening worden behandeld, gaan meedoen.

Gezamenlijke inspanningen

Zorgverzekeraars Nederland schrijft over de presentatie van MijnIBDcoach tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie, de kick-off van de momenteel lopende landelijke e-healthweek. Namens Zilveren Kruis gaven Olivier Gerrits (directeur Zorginkoop) en Anja Moonen (senior manager Medisch Advies & Zorginnovatie) de presentatie. Zij spraken met directeur Tineke Markus van patiëntenvereniging CCUVN en Jan Ramaekers, directeur van e-health-specialist Sananet, over de gezamenlijke inspanningen.

De samenwerking van Zilveren Kruis met CCUVN en Sananet werd in november 2018 aangekondigd. Het doel is om uiteindelijk 70 procent van de patiënten met Crohn of colitis ulcerosa telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden. Het gaat om circa 11.000 Zilveren Kruis-verzekerden.

Oplossing tekort MDL-artsen

Deze aanpak moet bijdragen bij aan een oplossing voor het enorme tekort aan MDL-artsen in Nederland. De MDL-arts/verpleegkundig specialist kijkt op afstand mee en coacht hen. Door telemonitoring kunnen patiënten en arts veranderingen in het ziekteproces sneller signaleren en zo nodig ingrijpen.

Op basis van meldingen en gevalideerde vragenlijsten kunnen patiënt en arts de ziekte monitoren. Ze kunnen bovendien behandelafspraken vastleggen en meer leren over IBD. Belangrijke voordelen voor patiënten zijn verder dat zij nog maar een keer per jaar regulier naar een polikliniek hoeven, sneller contact, meer eigen regie en beter inzicht in ziekteverloop hebben.

Volgens Jan Ramaekers zetten momenteel al 16 ziekenhuizen MijnIBDcoach in voor in totaal 2.500 patiënten. Drempels voor opschaling zijn onder meer vraagtekens die artsen zetten bij de veiligheid en kwaliteit van een nieuwe vorm van zorg zoals de coach. Dokters willen hier echt van overtuigd zijn. Het eerste idee dat men heeft, is dat men de patiënt op afstand zet.”

Ambitie zorg op juiste plaats

Olivier Gerrits stelde op het podium: "Zowel MijnIBDCoach als Hartwacht zijn initiatieven die bijdragen aan onze ambitie om in 2021 tien procent van de zorg veilig thuis te brengen." Deze ambitie kondigde de zorgverzekeraar in september 2018 aan. Zilveren Kruis heeft vier zorgmodules waarmee het ‘Zorg veilig thuis’ in 2019 wil stimuleren. Op e-health gebied faciliteert de zorgverzekeraar via onder meer vergoedingen al telemonitoring van chronisch hartfalen en bij de module GGZ ‘GGZ Online’.

Bij de module Chronisch zieken betreft het telemonitoring bij COPD en sinds kort ook zorg voor darmpatiënten via MijnIBDcoach. Dit tweede initiatief is nog in ontwikkeling, liet Zilveren Kruis afgelopen oktober weten. 70 procent van de patiënten kan een deel van de zorg thuis krijgen. Bij Zilveren Kruis gaat het om 11.000 verzekerden. De zorgverzekeraar kondigde destijds de samenwerking aan met patiëntenvereniging CCUVN, Stichting MijnIBDcoach en e-health-specialist Sananet.

Olivier Gerrits stelt in een binnenkort te publiceren interview in ICT&health dat men ziekenhuizen ook ondersteunt met meerjarige contracten waarbij doorbetaling van vaste lasten gegarandeerd wordt. Zo komen ziekenhuizen qua budget niet in de problemen wanneer het aantal consulten en ziekenhuisopnames afneemt. Daarnaast wordt een vast bedrag betaald per behandeltraject in plaats van per behandeling. Dit moet een andere drempel voor opschaling wegnemen.

Uitkomsten MijnIBDcoach

In 2017 bleek uit onderzoek dat MijnIBDcoach zorgt voor een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en een betere therapietrouw voor patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening, zoals de ziekte van Crohn. Dit stelde een studie onder bijna duizend patiënten in verschillende Nederlandse ziekenhuizen, onder leiding van het Maastricht UMC+.

Wetenschappelijke studies en uitgebreide praktijkervaringen hebben de evidence, de betekenis, van MijnIBDcoach voor patiënten en ziekenhuizen aangetoond. De uitkomsten zijn ook gepubliceerd in het internationaal medisch tijdschrift The Lancet.

Belangrijke voordelen die genoemd worden, zijn:

  • Patiënt hoeft nog maar 1 keer per jaar regulier naar polikliniek
  • Patiënt heeft sneller contact, eigen regie en inzicht in ziekteverloop
  • Betere zorg: behandelaar kan sneller ingrijpen en zorg op maat leveren
  • MijnIBDCoach zorgt voor betere therapietrouw
  • 50% minder ziekenhuisopnames op jaarbasis
  • Oplossing voor tekort aan MDL-artsen
  • Besparingen voor het ziekenhuis gedurende 3-jarig contract ziekenhuis en Zilveren Kruis