ACT4Y telezorg EIT Digital vergroot therapietrouw astmapatiënten

14 mei 2019
Asmathic girl catching inhaler having an asthma attack
Onderzoek
Nieuws

Een nieuwe digitale receptenservice ontwikkeld binnen de Europese innovatiehub EIT Digital blijkt de therapietrouw van astmapatiënten met 52 procent te verhogen. Bovendien bevordert de dienst een juiste inhalatietechniek. Dat blijkt uit voorlopige evaluaties van de nieuwe innovatie-activiteit ACT4Y van EIT Digital door de Universiteit Twente.

Momenteel zijn er wereldwijd 300 miljoen mensen met astma. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 400 miljoen in 2025. Kosten zoals voor spoed- en ziekenhuisopnamen van astmapatiënten bedragen jaarlijks 70 miljard euro, alleen al in Europa. Veel astma-gerelateerde exacerbaties zijn te voorkomen met de juiste behandeling. Maar veel patiënten vinden het lastig om trouw te blijven aan hun behandelingsplan, hun medicaties op de juiste wijze te gebruiken en leefstijlaanpassingen volhouden die hun behandeling ondersteunen. Zorgverleners ontbreekt het vaak aan de middelen om hun patiënten optimale zorg te geven en zo therapietrouw te verbeteren.

ACT4Y: verbetering astmazorg

Reden voor de Universiteit Twente, het Britse Amiko (fabrikant slimme inhalatoren) en het Italiaanse Santer Reply, aanbieder van telegeneeskundediensten om samen te werken bij de ontwikkeling van EIT Digital’s project ACT4Y (Asthma Control For You). Het doel van deze eerste Digitale Recepten Interventie Service is volgens de samenwerkende partijen tweeledig: verbetering van de astmazorg en verlaging van de zorgkosten verlagen. De innovatieactiviteit maakt deel van de Digital Wellbeing portfolio van EIT Digital, de Europese aanjager van innovaties.

In het kader van Asthma Control For You kregen (en krijgen) deelnemende patiënten add-on sensoren die ze aan hun eigen inhalatoren kunnen hechten. Die sensoren houden bij wanneer een patiënt medicatie inneemt en registeren parameters zoals een indicatie over de inhalatietechniek en de -kwaliteit. De patiënt bouwt zo zonder zelf moeite te hoeven doen een soort dagboek op van zijn therapietrouw. Apothekers kunnen op basis van deze gegevens, die ze inlezen in een webtoepassing, beter op maat gesneden advies geven. Zo worden volgens bovengenoemd samenwerkingsverband onnodige exacerbaties en dus ook SEH- of zelfs ziekenhuisopnames voorkomen.

Sterke verbetering therapietrouw

De cijfers uit het voorlopig validatieonderzoek van de Universiteit Twente - uitgevoerd in samenwerking met apotheekgroep Unifar - onderschrijven deze aanname. De therapietrouw blijkt sterk verbeterd te zijn (+52%). Datzelfde geldt voor de inhalatietechniek van deelnemers (+48%). De Astma Controle testscores, een klinische maatstaf, waren eveneens significant beter (+40,9%) vergeleken met de scores voorafgaand aan deelname.

EIT Digital is een Europese organisatie met een focus op innovatie en educatie. Doel is om de economische groei en de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren viadigitale technologische innovatie en onderwijs. Dit dient te gebeuren via een integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap en een pan-Europese samenwerking tussen en met 180 Europese bedrijven, mkb’s, startups, universiteiten en onderzoeksinstituten. EIT Digital is een ‘Knowledge and Innovation Community’ van het European Institute of Innovation and Technology.

De Universiteit Twente stond in 2017 ook mede aan de wieg van een interactief speelplein voor jonge astma-patiënten. Onder meer Medisch Spectrum Twente en revalidatie-instituut Roesingh gebruiken deze innovatie al. Doel is om deze patiënten meer te laten bewegen en zo uiteindelijk minder belemmerd te worden in hun dagelijkse activiteiten door de angst voor een astma-aanval.